Stadsdeelmanagement

‘Wij willen graag een buurtfeest organiseren, is daar subsidie voor?'

'Het gras is al weken veel te hoog, kunnen we daar niet mooie bloemen inzaaien? Jongeren willen een plek om te hangen maar ze maken de buurt soms onveilig, wat kan hieraan gedaan worden? '

'Kan het speeltuintje opgeknapt worden?'

Zomaar een greep uit vragen die ons gesteld worden door bewoners van stadsdeel Oost. Het stadsdeel Oost dat veel te bieden heeft voor al haar ruim 38 000 inwoners uit zeer diverse woonmilieus. U als bewoner wil natuurlijk graag in een prettige en veilige woonomgeving leven en daar bovendien wat over te zeggen hebben. In de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld voldoende speelmogelijkheden zijn en genoeg parkeerruimte aanwezig is. Andere voorbeelden zijn goede voorzieningen dichtbij huis en dat er prettige buren naast u wonen.

Om aan deze wensen te voldoen wordt er van verschillende mensen iets verwacht, ook van uzelf als buurtbewoner. Bijvoorbeeld door mee te helpen uw wijk schoon te houden of als vrijwilliger op school. De gemeente Enschede, waaronder wij als Stadsdeelmanagement Oost, werkt er hard aan om het leven en werken in de wijken zo aangenaam mogelijk te maken. Dat doen we samen met u als bewoner en met andere partijen zoals de woningcorporaties, de politie, welzijnsinstellingen en scholen.

Ideeën over alles wat ervoor nodig is om de leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang te verbeteren en participatie te bevorderen horen wij graag van u. Dus heeft u een voorstel of wilt u graag iets onder de aandacht brengen? Dan kunt u contact opnemen met het Stadsdeelmanagement Oost via 053 4818448 of via e-mail op stadsdeeloost@enschede.nl

Op deze manier kunnen we versterken wat nu goed gaat en verbeteren wat nodig is.

Bovendien kunt u bij het digitaal loket terecht met al uw vragen om informatie en/of diensten van de gemeente en aanverwante organisaties via www.loket.enschede.nl

Medewerkers Stadsdeelmanagement Oost

Adressenlijst:

Brands, D (Debbie)
Stadsdeelmanager Oost
Gronausestraat 300
7533 BM Enschede
Tel: 053-481 8447
E-mail: d.brands@enschede.nl

wijck van, A. (Agnes)
Secretariaat Stadsdeel Oost
Gronausestraat 300
7533 BM Enschede
Telefoon: 053-481 8448
E-mail: a.vanwijck@enschede.nl

Stauttener, J.P. (Anneke)
Senior medewerker Stadsdeel Oost
Gronausestraat 300
7533 BM Enschede
Tel.: 053-481 8445
E-mail: a.stauttener@enschede.nl

Volbers, A. (Aaltjen)
Projectmedewerker Stadsdeel Oost
Gronausestraat 300
7533 BM Enschede
Tel.: 053-481 8446
E-mail: a.volbers@enschede.nl

Tip, M.A. (Mirjam)
Projectmedewerker Stadsdeel Oost
Gronausestraat 300
7533 BM Enschede
Tel.: 053-481 8443
E-mail: m.tip@enschede.nl