Stadsdeelteam

Het Stadsdeelteam bestaat uit de volgende organisaties en personen:

Stadsdeelwethouder

Patrick Welman

 

 

 

 

Instelling

Functie

Naam

Stadsdeelmanagement West

Stadsdeelmanager

Hans Koning ter Heege

Stadsdeelmanagement West

Senior Medewerker

Stadsdelen

Corrie Jaran

Wijkbureau Politie West

Afdelingschef Politie Enschede West

Bennie Beuvink

Leefbaarheid en omgeving

Teamleider Stadsdeelbeheer West

Peter Dijkstra

Alifa

Integraal wijkmanager Enschede Zuid&West

Esther van Unen

Woningcorporatie De Woonplaats Teamleider Wonen Enschede Zuid & West

Josette Minten

Wijkteam Pathmos/Stadsveld Wijkteammanager

Rixt Wibier

 

 

De secretariële ondersteuning van het Stadsdeelteam gebeurt door Pauline Kuilder. Voor alle vragen over vergaderingen, verslaglegging, namen en adressen kunt u bij haar terecht.

B.W. ter Kuilestraat 33

7545 KL Enschede

Telefoon: 053 – 4 81 71 73
p.kuilder-kornet@enschede.nl

Het Stadsdeelteam vergadert om de 6 weken op woensdagmiddag van 15.30 - 17.00 uur