Nieuw: gemeentelijke belastingen berekenen in het digitaal loket

Een viertal gemeentelijke belastingen zijn nu via het digitaal loket te berekenen: onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrecht en hondenbelasting.

Een viertal gemeentelijke belastingen zijn nu via het digitaal loket te berekenen:

– onroerende-zaakbelastingen
– afvalstoffenheffing
– rioolrecht
– hondenbelasting

Gemeentelijke belastingen worden geheven om inkomsten te krijgen waarmee voorzieningen kunnen worden betaald. Een deel van de inkomsten heeft een directe bestemming. Zo heeft bijvoorbeeld de gemeente Enschede de opbrengsten uit de rioolrechten nodig om de kosten van het beheer en onderhoud aan de riolering te kunnen betalen.

Er zijn verschillende gemeentelijke belastingen. De belangrijkste zijn:
Onroerende-zaakbelastingen (OZB):
U betaalt OZB als u op 1 januari eigenaar en/of gebruiker bent van een pand, een bouwkavel of een pand dat nog in aanbouw is. Met deze belastingen worden gemeentelijke uitgaven gefinancierd, waarvoor van het rijk of op ander wijze geen middelen worden ontvangen.

Afvalstoffenheffing:
U betaalt afvalstoffenheffing als u gebruiker bent van een pand waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. De opbrengst wordt gebruikt voor de kosten van ophalen van afval en de verwerking hiervan.

Rioolrecht:
U betaalt rioolrecht als u gebruiker bent van een pand van waaruit, direct of indirect, afvalwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering. De opbrengst wordt gebruikt om de kosten van het beheer en het onderhoud aan de riolering te kunnen betalen.

Hondenbelasting:
U betaalt hondenbelasting als u houder bent van een hond. De opbrengst wordt net als de Onroerende zaakbelasting gebruikt voor financiering van gemeentelijke uitgaven. Hieronder zijn onder meer begrepen de kosten van hondenuitlaatplaatsen.

U kunt via het digitale loket de gemeentelijke belastingen in de gemeente Enschede berekenen.

Het Digitaal Loket van de gemeente Enschede is te bereiken via www.loket.enschede.nl en via de gemeentelijke website www.enschede.nl onder Digitale Loketten.