Gemeente Enschede wijzigt openingstijden

De gemeente Enschede wijzigt met ingang van 1 oktober 2007 de openingstijden van de publieksbalies in het Stadskantoor en in Servicecentrum Zuid (vanaf 01-01-08).

De gemeente Enschede wijzigt met ingang van 1 oktober 2007 de openingstijden van de publieksbalies in het Stadskantoor en in Servicecentrum Zuid (vanaf 01-01-08). Met de gewijzigde openingstijden breidt de gemeente Enschede de publieksdienstverlening uit voor klanten in stadsdeel Zuid en biedt zij tegelijkertijd medewerkers van de afdeling publieksdienstverlening ruimte voor kennisontwikkeling.

 

Ruimte voor kennisontwikkeling
De balies in het Stadskantoor zijn maandag in plaats van om 09.00 uur om 11.00 geopend. Van 11.00 tot 16.00 wordt alleen op afspraak gewerkt. De ‘vrije’ maandagochtend is bedoeld voor kennisontwikkeling van de medewerkers. Hiervoor was met de oude openingstijden geen ruimte, terwijl het wel van belang is om in kennis over nieuwe regelgeving of vaardigheidsaspecten te investeren. Dit komt de dienstverlening aan de klant ten goede. Er is gekozen voor de maandagochtend om aansluiting te zoeken bij de openingstijden van de winkels in het centrum.

 

Servicecentrum Zuid langer geopend
Inwoners van Enschede zijn in Servicecentrum Zuid vanaf 1 januari 2008 ook ‘s ochtends welkom voor de gemeentelijke producten en diensten met uitzondering van de maandagochtend. De openingstijden in Zuid worden hiermee aanzienlijk verruimd. Het publiek kan er nu op werkdagen alleen ‘s middags terecht.

 

Meer op afspraak
De gemeente brengt de vrije inloop in het Stadskantoor van dinsdag t/m vrijdag terug van 8.30 – 12.00 uur. De mogelijkheid om een afspraak te maken wordt uitgebreid, met name tussen de middag. Van 08.00 tot 16.00 uur kunnen klanten een afspraak maken. Voordeel voor de klant is dat hij beter is geïnformeerd: hij weet vooraf hoeveel tijd hij nodig heeft en wat hij mee moet meenemen voor zijn bezoek aan de gemeente Enschede. Vanaf 1 januari 2008 is het ook mogelijk om in Stadsdeel Zuid vooraf een afspraak te maken.

Klanten kunnen een afspraak maken via enschede.nl/Digitaal Loket. Of telefonisch op werkdagen tijdens kantoortijden, tel. 053 - 481 81 81 of bij de receptie aan de Hengelosestraat 51.

In onderstaand schema vindt u de nieuwe openingstijden die vanaf 1 oktober 2007 in het Stadskantoor gelden.

Dag Op afspraak Vrije inloop

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
 
Vrijdag

11.00 - 16.00 u.
08.00 - 16.00 u.
08.00 - 16.00 u.
08.00 - 16.00 u. en
17.00 - 19.30 u.
08.00 - 16.00 u.

 
08.30 - 12.00 u.
08.30 - 12.00 u.
08.30 - 12.00 u. en
17.00 - 19.30 u.
08.30 - 12.00 u.