De Bothoven

  • Fysieke kenmerken

De Bothoven is een van de oude industriële wijken van Enschede, gelegen nabij de vroegere fabrieken langs de spoorlijn naar Gronau. De grenzen van de wijk zijn de Oldenzaalsestraat, Oosterstraat, Oliemolensingel en Boulevard 1945. Typerend zijn de lange oost-west lopende straten, zoals de Lipperkerkstraat, de Hoge Bothofstraat, Gronausevoetpad en de Esstraat. De Bothoven heeft een veelzijdig karakter. Enerzijds is de Polaroid-fabriek kenmerkend voor de wijk en de nabij gelegen buurten Transburg en Tattersal met kleine eengezinswoningen en appartementen. Anderzijds heeft De Bothoven een grootstedelijke karakter met veel hoogbouw en de winkelstraat De Klomp/ Lipperkerkstraat. Trots van de wijk is de Watertoren aan het Hoog en Droog.

Het verbeterproject De Klomp/Lipperkerkstraat heeft impuls gegeven aan woningverbetering env vervangende nieuwbouw. Ook de openbare ruimte zal een impuls krijgen om de leefbaarheid te vergroten.

  • Sociale kenmerken

Per 1 april 2013 telt De Bothoven 5.767 inwoners. In vergelijking met Enschede wonen in de wijk veel alleenstaanden en veel bewoners tussen de 16 en 29 jaar. Voor een groot deel bestaat De Bothoven uit huurwoningen (71%) en de gemiddelde woonduur is 5 jaar en daarmee veel korter dan gemiddeld in Enschede.

Aandachtspunt blijft de concentratie van zorgvoorzieningen in wijk en de overlast van verslaafden en zwervers op verschillende locaties in de wijk. Bewoners ervaren meer overlast dan gemiddeld in Enschede en vinden de leefbaarheid ook minder goed dan het gemiddelde in Enschede. Door de inzet van verschillende veiligheidspartners wordt deze problematiek in kaart gebracht en worden passende maatregelen genomen.

De Bothoven heeft een actieve wijkraad die de belangen van de wijk behartigt. In De Bothoven zijn weinig sociale voorzieningen, waardoor de Freinet Basisschool een belangrijke maatschappelijke functie heeft.

In 2009 heeft een Wijkbranding plaatsgevonden. Daaruit voortgekomen is de ontwikkeling van Bothoven Noord; maatschappelijke invulling van het Polaroidterrein en sociale functie van het Vitens-terrein.