Wens

Wat is WENS?

WENS staat voor het project Wijkveiligheid Enschede. Wens geeft overzicht en inzicht van de veiligheid in wijken in Enschede. Deel I bestaat uit een beschrijving van de veiligheid in een wijk ("foto") en geeft aan welke knelpunten er eventueel zijn. In deel II geeft WENS de speerpunten per wijk weer. Aan de hand van speerpunten formuleren partners acties.

Op welke manier krijgen we dit inzicht?

Met medewerking van de veiligheidspartners en bewoners verzamelen wij gegevens die bestaan uit:

  • De harde cijfers, zoals: het aantal branden, verkeersongevallen, inbraken, vormen van extreme woonoverlast.
  • Persoonlijke inbreng van de deskundige partners tijdens het ronde tafelgesprek.
    Partners zijn dagelijks werkzaam in een wijk en hebben onschatbaar veel informatie over de veiligheidssituatie. Zij delen hun kennis over veiligheid in een wijk tijdens het Ronde Tafelgesprek. Woonconsulenten woningcorporaties, medewerkers van Beheer en onderhoud gemeenten, wijk- en jeugdagenten en stadswachten, leden van het stadsdeelmanagement geven hun input tijdens het ronde tafelgesprek
  • Input van bewoners, ondernemers, wijkraden. Zij kunnen eventuele knelpunten aandragen tijdens wijkbijeenkomst veiligheid. Het is voor het eerst in Nederland dat ook bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van de wijkraden kunnen meepraten over de veiligheid in hun wijk. Gevraagd wordt naar aard, omvang en frequentie en mogelijke oorzaken. We moeten zorgvuldig zijn omdat niet alle aangedragen problemen kunnen worden verholpen. Maar als iets echt urgent is ondernemen partners echt actie.

Waarom WENS?

Door betrokkenheid meerdere partners en bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers wijkraden onstaat een completer beeld van veiligheid in wijken in Enschede. Knelpunten kunnen dan snel en doelgericht worden aangepakt. De veiligheid van de woon- en leefomgeving van bewoners in Enschede verbetert.

Wie zijn betrokken?

Politie, St. Veiligheidszorg, Brandweer, woningcorporaties Domijn, Ons Huis en De Woonplaats, het Openbaar Ministerie, I&O Research en gemeente Enschede.

Bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers wijkraden, verenigingen, scholen, maatschappelijke instellingen.