zoeken

Resultaten 0 - 10 van 23 voor aantal leegstaande winkelpanden de binnenstad
Alternatieven: "grootheid" leegstaande winkelpanden de binnenstad
  • Het college kan deze wet toepassen om kraak van leegstaande woningen tegen te gaan. Op grond van de Leegstandswet kan het college de eigenaar toestemming verlenen tot het aangaan van een huur en verhuurovereenkomst (maximaal 5 jaar), zonder dat een aantal artikelen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing
  • stimuleringsmaatregelen voor de binnenstad. De maatregelen zijn op het juiste moment ingezet: direct na oplevering van de grootschalige winkelprojecten rondom het Van Heekplein. Een moment waarop de kleine straatjes aandacht nodig hadden om het profiel van de hele binnenstad verder te versterken met juist
  • Enschede Besteding Ontwikkelingsfonds Binnenstad / Subsidieverordening Wonen Boven Winkels Enschede 23 oktober 2007 � Wij stellen u voor te besluiten tot vaststelling van de “Subsidieverordening Wonen Boven Winkels Enschede”, geldend voor de binnenstad met uitzondering van de Walstraat, Zuiderhagen
  • Aanleiding De binnenstad van Enschede is een belangrijke banenmotor: de detailhandel en horeca zijn de belangrijkste werkgevers voor bijna 6.000 mensen. De economische omstandigheden, het toenemend gebruik van internet en de vergrijzing zetten winkeliers en horecaondernemers in de binnenstad fors onder
  • Notitie Actieprogramma binnenstad Inleiding Notitie: Stand van zaken Actieprogramma Binnenstad Inleiding De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in de Binnenstad. De zuidkant van de Binnenstad is aangepakt met de oplevering van het van Heekplein en aangrenzende winkels. Het stadserf is opnieuw
  • inmiddels plaatsgevonden. Evenals met de Scholingsboulevard, Saxion, het ROC en diverse individuele ondernemers. Wij verwachten voor de zomer een aantal leegstaande panden te hebben gevuld met starters en mini-ondernemers. Met Saxion Small Business wordt hiervoor intensief samengewerkt. Dit project valt ook
  • ......... 6 3 Stadsdeel Centrum ........................................................................................................ 7 3.1 Binnenstad ............................................................................................................ 7 3.1.1 Kenmerken van de wijk.....
  • opzichten aantrekkelijk maken en houden van de binnenstad voor zoveel mogelijk doelgroepen. Aantrekkelijk om in te winkelen, ontspannen, werken en wonen. Dat doet de gemeente samen met haar partners door te investeren in de historische kern van de binnenstad maar ook in de schil er direct omheen.
  • Binnensingelgebied, binnenstad, ontwikkelruimte, detailhandel, horeca Beknopte inhoud: Het advies in voorliggend rapport biedt inzicht in de aanwezige ontwikkelruimte van het winkel- en horeca-aanbod in het Ensche- dese binnensingelgebied in het algemeen en in de Enschedese binnenstad in het bijzonder.
  • Binnensingelgebied, binnenstad, ontwikkelruimte, detailhandel, horeca Beknopte inhoud: Het advies in voorliggend rapport biedt inzicht in de aanwezige ontwikkelruimte van het winkel- en horeca-aanbod in het Ensche- dese binnensingelgebied in het algemeen en in de Enschedese binnenstad in het bijzonder.