4 locaties geselecteerd om versneld huurwoningen te bouwen

07 september 2022
Uitgelicht Nieuws
dak van een woning in aanbouw

Iedereen kent wel iemand die op zoek is naar een geschikte woning. Normaal gesproken duurt het gemiddeld vijf tot tien jaar om nieuwe woningen te bouwen. De ‘Crisis- en Herstelwet’ geeft ons en corporaties de mogelijkheid dit proces aanzienlijk te versnellen. Wij hebben samen met De Woonplaats en SJHT 4 locaties verspreid over de hele stad gevonden om binnen 2 jaar extra huurwoningen te bouwen.

Het totale plan omvat op dit moment 179 woningen (grondgebonden en appartementen) verspreid over de stad. Dit is een voorlopig programma, de aantallen kunnen per locatie nog wijzigen. Het gaat om Het Stroïnk waar 24 appartementen en 15 grondgebonden woningen gebouwd kunnen worden. Aan de zuidzijde van de Maïskavel aan de Ekersdijk kunnen 52 grondgebonden woningen komen. Aan de Paulus Moreelstraat is ruimte voor 30 appartementen en 28 grondgebonden woningen. Op de voormalige supermarktlocatie aan de Fazantstraat is ruimte gevonden voor 30 appartementen/studio’s voor jongeren

Waarom versneld woningen bouwen

De komende periode blijft de vraag naar sociale en middeldure huurwoningen onverminderd groot. Deze vraag komt door de toegenomen krapte in de gehele woningmarkt. De gemiddelde zoektijd naar een sociale huurwoning in Enschede was in 2021 negen tot twaalf maanden. Per woning melden zich vaak wel tot 1000 woningzoekenden aan. Om dit niet op te laten lopen is het noodzakelijk snel nieuwe woningen toe te voegen. De Crisis- en Herstelwet maakt het mogelijk dit versneld te doen.

Een passende woning voor iedere Enschedeër

Wethouder Jeroen Diepemaat: “Enschede groeit, dus moeten we zorgen dat we genoeg woningen hebben zodat iedereen zijn eigen plek kan vinden. Dit geldt voor ieder stadsdeel. Of dat nu gaat om een huis met een tuin of om een appartement. Omdat het traject voor reguliere woningbouw vaak jaren in beslag neemt, hebben we deze versnellingsmogelijkheid met beide handen aangegrepen. De ontwerpen en plannen moeten nu nog verder uitgewerkt worden. Ik ben blij dat we nu deze geschikte locaties kunnen delen en het gesprek met omwonenden en belanghebbenden kunnen voeren.”

Marion Wolters, directeur-bestuurder de Woonplaats: “De Woonplaats is ontzettend blij dat de nauwe samenwerking en snelheid binnen dit unieke project resulteren in nieuwe kansen voor woningzoekenden. Alleen samen kunnen we de druk op de woningmarkt verlichten.”

Wouter van Hemert, directeur-bestuurder SJHT: ‘’Gezien de vraag naar woonruimte voor jongeren op dit moment en de grote opgave die er voor ons ligt, zijn wij heel blij dat we samen met De Woonplaats en de Gemeente Enschede kunnen voorzien in woonruimte voor jongeren die aan het begin van hun wooncarrière staan.’’

Wat er staat te gebeuren

Vandaag zijn de gemeenteraad, omwonenden en wijkraden geïnformeerd over de locatiekeuze. De komende periode gaan we het gesprek aan met onder andere de wijkraden, omwonenden en de huidige gebruikers van de gronden. Ook doen we diverse onderzoeken op het gebied van bodem, flora en fauna, archeologie, geluid en verkeer en stikstof. In november worden de plannen besproken in de gemeenteraad. Nog voor het eind van het jaar moeten de definitieve plannen klaar zijn.