5 vragen aan onze binnenstadsmanager

14 november 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Voor het oprichten van deze organisatie is Roeland Gringhuis als onafhankelijk binnenstadsmanager aangesteld.


Aan de hand van het Actieplan Binnenstad werken gemeente, bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren aan een aantrekkelijke binnenstad. 1 van de ambities van het plan is het professionaliseren van de samenwerking tussen partijen die actief zijn in het centrum. Horecavereniging VHSE en winkeliersvereniging Winkelhart zetten hier samen hun schouders onder in de vorm van een nieuw op te richten binnenstadsorganisatie. 

Voor het oprichten van deze organisatie is Roeland Gringhuis als onafhankelijk binnenstadsmanager aangesteld. Roeland was voorheen filiaalmanager van de Albert Heijn op het Van Heekplein en is daarmee een bekend gezicht in de stad. In oktober deed hij zijn verhaal in de Stadsdeelcommissie Centrum. Genoeg reden om Roeland een aantal vragen te stellen.

Waarom is een binnenstadsorganisatie eigenlijk nodig?

“Als de binnenstad van Enschede 1 bedrijf was zou deze vraag niet gesteld worden”, vertelt Roeland. “Met wekelijks 200.000 bezoekers en 4.000 mensen die werkzaam zijn in de binnenstad, is het noodzakelijk om je sterk te organiseren. Hiervoor is ook management nodig. Samen werken aan een gemeenschappelijk doel kan alleen als je samen georganiseerd bent. Als er een goede organisatie is opgericht, ga ik aan de slag als kwartiermaker en verbinder voor ondernemers, gemeente en partners.”

Hoe gaat het opstarten van de binnenstadsorganisatie in zijn werk?

“De binnenstadsorganisatie gaat heten Stichting Binnenstadsmanagement Enschede (SBME). SBME heeft de ambitie om het economisch functioneren, de belevingswaarde en het trots zijn op de Enschedese binnenstad te versterken. Voor zowel de binnenstadsondernemers, vastgoedeigenaren, bezoekers als inwoners. Slagvaardigheid en gelijkwaardigheid zijn hierbij erg belangrijk.”

Welke partijen zijn er al aangesloten? 

“Op dit moment zijn Winkelhart, VHSE, de gemeente en de provincie betrokken bij het oprichten van de stichting. Ook zijn er al gesprekken met bijvoorbeeld vastgoedeigenaren en de Marktbond om deze ook aan te laten sluiten. Vervolgens willen we natuurlijk blijvend met álle binnenstadspartners om tafel om na te denken over de toekomst van onze stad en te werken aan ons gemeenschappelijk doel.“

Waar ben je op het moment mee bezig? 

“Bij het oprichten van een stichting komt veel kijken. Het is belangrijk dat er een stevig fundament ligt, waarop de organisatie kan gaan functioneren. Denk aan goede statuten, een communicatieplatform en een sterk netwerk. Maar de focus ligt nu op het aanstellen van een algemeen bestuur vanuit de ondernemersverenigingen en een onafhankelijk dagelijks bestuur. Deze periode ben ik druk bezig dit voor elkaar te boksen.”

Wat kunnen we de komende periode verwachten?

“Ik zie nu al dingen waar een binnenstadsmanager wat aan zou moeten doen, maar zoals ik al aangaf is het eerst zaak om het fundament te leggen van waaruit die stichting kan werken. De drie stappen zoals ik ze zie zijn het oprichten, het opstarten en het opbouwen van SBME. Met als doel een goed functionerende organisatie te hebben. Zodra de stichting is opgericht organiseren we een startevenement voor de binnenstad!”