7,5 miljoen euro Europese subsidie definitief toegekend voor de Arbeidsmarktregio Twente

29 februari 2024
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

De Arbeidsmarktregio Twente heeft definitief 7,5 miljoen euro gekregen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Een prachtig resultaat voor de regio.

Europese unie logo

De Arbeidsmarktregio Twente heeft definitief 7,5 miljoen euro gekregen vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Een prachtig resultaat voor de regio. De subsidie wordt ingezet voor arbeidsmarktgerichte trajecten vanuit de slogan; iedereen gaat mee richting werk! Het ESF is een subsidie voor het terugdringen van (jeugd)werkloosheid door mensen naar werk te begeleiden.

Wij zijn centrumgemeente voor de Arbeidsmarktregio Twente. Als centrumgemeente zijn wij verantwoordelijk voor het aanvragen van de ESF-subsidie voor de regio. Dit doen wij namens de Twentse gemeenten. En voor het Regionaal Orgaan Zelfstandigen, het Leerwerkloket, Surplus, het SWB Hengelo, het Leger des Heils en het Twents Fonds voor Vakmanschap.

Samen ondersteunen wij werkzoekenden bij het vinden van betaald werk of bij het starten van een onderneming. En zorgen wij voor begeleiding van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Nederland heeft in totaal 35 arbeidsmarktregio’s. De totale subsidie wordt met een verdeelsleutel over alle regio’s verdeeld. Voor de ESF-periode 2024-2025 heeft de Arbeidsmarktregio Twente ook weer subsidie gekregen. De gemeenten en de partners investeren het geld opnieuw in arbeidsmarktgerichte trajecten.