Aandacht voor scheidingen in Familiehuis

03 november 2023
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Kinderen van gescheiden ouders ervaren gemiddeld meer problemen dan kinderen zonder gescheiden ouders. Een groot aantal kinderen komt door een scheiding in aanraking met jeugdzorg. Dat moet anders, vindt het college van B en W van de gemeente Enschede.

Daarom stelt het college 200.000 euro beschikbaar om in 3 jaar tijd te komen tot een aanpak die de schadelijke gevolgen van een scheiding beperkt. De bedoeling is om deze aanpak werkenderwijs te ontwikkelen. Medewerkers van de Wijkteams Enschede gaan dit doen vanuit het nog op te richten Familiehuis. De Stichting Maatschappelijke Dienstverlening (SMD) krijgt hiervoor de opdracht.

De aanpak moet ouders op weg helpen bij het vinden van passende hulp. De aanpak moet ook bijdragen aan meer samenhang tussen de initiatieven die al bestaan. De bedoeling is om het initiatief laagdrempelig te houden, en in te zetten op het voorkomen van problemen. Het idee is ouders te steunen in hun relatie en bij de opvoeding van hun kinderen.

Veel vaker in aanraking met jeugdzorg

Per jaar ondervinden 10.000 tot 14.000 kinderen in Nederland negatieve gevolgen van een scheiding. Over het algemeen voelen zij zich na een scheiding minder gelukkig. Ze hebben emotionele- en gedragsproblemen. Ze kunnen zich moeilijker concentreren op school. Ze komen hierdoor sneller in aanraking met jeugdzorg. Dat blijkt uit gegevens van het Nederlands Jeugdinstituut. Het college van B en W van Enschede sprak in het coalitieakkoord af beleid te maken om de gevolgen van complexe scheidingen voor kinderen te beperken.

Wethouder Harmjan Vedder van onder meer jeugd, onderwijs en kansengelijkheid: “Een scheiding werkt in veel zaken door. Denk aan inkomen en huisvesting. Een scheiding gaat niet zelden gepaard met conflicten, stress en juridische procedures. Kinderen beleven een scheiding vaak heel intens. We willen met deze aanpak de schade en het leed beperken bij kinderen en hun ouders. We willen bereiken dat ouders op een goede manier uit elkaar gaan, of als dat kan worden geholpen om aan hun relatie te werken.”

Analyse van bestaande initiatieven

De opdracht aan de SMD voorziet ook in een analyse van de bestaande initiatieven. Wat werkt? Wat is er (nog) nodig? Enschede kent al verschillende initiatieven om het scheidingsleed te verzachten. Op scholen zijn “KIES”-groepen (Kinderen In Een Scheiding). In deze groepen praten kinderen met elkaar over hun situatie. Er is de methode “BRAM”, een samenwerking tussen verschillende organisaties. Zij zetten zo snel mogelijk hulpverlening in als een scheiding uit de hand dreigt te lopen. Dat gebeurt onder meer na verwijzing door de rechtbank. Verder is er ook de Scheidingswijzer van LOES.