Aankondiging circulairaanbesteding warme- en koude drankenvoorziening

De Gemeente Enschede wil een gemeente zijn zonder afval en uitval. Ook via ons inkoopbeleid stimuleren we circulaire economie.

Daarom vraagt de gemeente medio oktober een circulaire* aanbesteding voor warme- en koude drankenvoorziening uit.

Hoe dit nieuwe, circulaire inkoopproces verloopt, hoe het Programma van Behoeften en Ambities er uit ziet en welke begeleiding de geselecteerde partijen van de gemeente en Stichting Circulaire Economie mag verwachten bij het uitwerken van de oplossing, licht de gemeente toe tijdens een speciale marktontmoeting op dinsdag 4 oktober (13.30 – 16 uur) in het Stadhuis, Langestraat 24 te Enschede.

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 28 september 2016 via marktdagcirculairaanbesteden@enschede.nl. Meer informatie vindt u op het aanbestedingsplatform ‘Negometrix’ onder tender 44166 en in de folder:

* Circulaire aanbestedingsmethodiek

Rapid Circular Contracting, de inkoop methodiek die door de Gemeente Enschede wordt gehanteerd, is ontwikkeld door de Stichting Circulaire Economie. Deze stichting begeleidt dit inkoop en innovatie proces. Rapid Circular Contracting is een radicaal andere manier van omgaan met de uitvraag dan we gewend zijn bij (Europese) aanbestedingen. In plaats van uitgebreide bestekken, een juridisch ingestoken toonzetting en een uitvraag (grotendeels) op prijs, worden de winnaars geselecteerd op basis van expertise, vakmanschap en innovatievermogen. Met de meest geschikte partij wordt een partnerschapcontract getekend, zonder dat het eindresultaat op dat moment bekend is. In dat contract wordt vastgelegd dat de winnende coalitie, samen met de opdrachtgever, een integraal ontwerptraject in gaan en oplossingen zullen realiseren, die meervoudige, maatschappelijke en circulair verantwoorde meerwaarde vertegenwoordigen en de belangen en ambities van alle stakeholders dienen.

www.circulaire-economie.info