Aankondiging cliëntervaringsonderzoek Jeugd

21 juni 2016

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingevoerd

De gemeente Enschede wil graag weten wat ouders en jongeren vinden van de jeugdhulp en of deze goed aansluit bij hun wensen en behoeften. Daarom start in Enschede binnenkort een cliëntervaringsonderzoek Jeugd.

Onderzoek brengt de ervaringen van ouders en jongeren met jeugdhulp in beeld

Ouders en jongeren in Enschede (vanaf 12 jaar) die de afgelopen periode te maken hebben (gehad) met jeugdhulp, ontvangen in juni een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. In de uitnodiging staat een link naar de digitale vragenlijst. Daarmee kan de vragenlijst thuis op de computer ingevuld worden. De vragenlijst gaat in op de toegankelijkheid, de kwaliteit en het effect van jeugdhulp. Het kan zijn dat uw cliënten vragen stellen aan u of uw medewerker. Bij vragen kunt u contact opnemen met Wijkteams Enschede via 053 – 481 79 00 of info@wijkteamsenschede.nl.

Pilot

De uitvoering van het onderzoek in Enschede maakt deel uit van een pilot van de VNG. Met ondersteuning van het NJI en Stichting Alexander, en met medewerking van landelijke cliëntenorganisaties is een modelvragenlijst cliëntervaring Jongeren en Ouders (MCJO) ontwikkeld. Enschede doet mee aan deze pilot en het validatieonderzoek van de vragenlijst. Ook kijken we naar de samenhang met andere vragenlijsten, zoals het cliëntervaringsonderzoek voor de WMO en verbinding met de Regionale Monitor Jeugdhulp.