Aanpak kruising Knalhutteweg – Het Stroink

Enschede vindt verkeersveiligheid en bereikbaarheid belangrijk. Dit betekent dat er op verschillende plekken wordt gewerkt aan projecten om dit te verbeteren. Uit verschillende onderzoeken en metingen blijkt dat bij de kruising Knalhutteweg – Het Stroink regelmatig gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom pakt de gemeente deze kruising aan.

Wat gaat er veranderen

  • De kruising Knalhutteweg – Het Stroink wordt vervangen door een rotonde.
  • De komende tijd werkt het bouwteam (een samenwerking tussen gemeente Enschede en aannemer Dura Vermeer) aan het ontwerp voor de rotonde en worden de werkzaamheden voorbereid. 

Planning

De verwachting is dat de werkzaamheden buiten in juni starten. Voor de start van de werkzaamheden worden inwoners uit de buurt uitgenodigd voor een inloopavond. We presenteren dan het ontwerp en vertellen meer over de werkzaamheden en wat dit voor hen betekent.

Volg het project via de BouwApp

Dit is een app voor uw smartphone of tablet waar het bouwteam regelmatig updates deelt over de planning en de werkzaamheden. Download de BouwApp via de App Store of Google Play, zoek naar het project “Rotonde Knalhutteweg – Het Stroink” en klik op het sterretje om het project te volgen.

Contact

Neem voor vragen over de werkzaamheden aan de Knalhutteweg contact op met s.grootens@duravermeer.nl