Aanpak kruispunt Deurningerstraat-Singels om doorstroming auto’s te verbeteren

02 juni 2022
Uitgelicht Nieuws
Kruispunt Deurningerstraat met de Singel

Van 20 juni tot en met 29 juli gaan we bezig met de herinrichting van het kruispunt Deurningerstraat-Boddenkampsingel-Lasondersingel. We geven hiermee uitvoering aan de wens om de doorstroming in het noordelijk gebied te verbeteren.

Extra opstelvak en invoegstrook

Mobiliteitswethouder Jurgen van Houdt is blij dat er nu een maatregelenpakket ligt om de doorstroming op de noordelijke Singels sterk te verbeteren: “De belangrijkste wijziging is dat er komend vanaf de Lasondersingel een extra opstelvak en invoegstrook worden aangelegd. Autoverkeer kan straks tweebaans het kruispunt oversteken. Om ruimte vrij te maken voor dit opstelvak vervallen een paar parkeervakken. Hiermee hebben we een oplossing gevonden om de doorstroming te verbeteren met behoud van de mooie lindes aan de Singel, iets wat de gemeenteraad met ons ook graag wil.”

Alleen rechtsaf voor autoverkeer bevordert de doorstroming

Voor autoverkeer komend vanaf de Lasonderstraat en de Kottendijk is het straks nog enkel mogelijk om rechtsaf te slaan. Oversteken over de Singel is daar straks nog alleen voor fietsers mogelijk. Dit is goed voor de doorstroming omdat auto’s op de singel gelijkmatiger kunnen blijven doorrijden en niet verstoord worden door kruisend verkeer. Bovendien komt het de verkeersveiligheid voor fietsers ten goede en kunnen fietsers vanaf de Lonnekerspoorlaan straks zonder verkeerslichten oversteken naar de Lasonderstraat waardoor ook daar een bottleneck verdwijnt.

De verkeerslichten worden nog slimmer

In de Boddenkampsingel brengen we een extra detectielus in het wegdek aan. Auto’s worden hierdoor al op grotere afstand van het verkeerlicht waargenomen. Hierdoor kan het verkeerslicht nog beter op het verkeersaanbod anticiperen. Dit komt de doorstroming van het verkeer komend vanaf de Boddenkampsingel verder ten goede.

Samen met de buurt werken aan betere leefbaarheid

Op het moment werken we aan een stevige Mobiliteitsaanpak voor Noordwest-Enschede. Globaal is dit het gebied tussen de Deurningerstraat en de Hengelosestraat. Samen met de wijk zoeken we naar oplossingen voor een betere doorstroming van de wijken Bolhaar en Walhof-Roessingh. Aansluitend gaan we samen met de wijkraad Lasonder-Zeggelt bezig met een wijkverkeersplan voor de wijk Lasonder-Zeggelt. Ook hier gaan we samen met de buurt werken aan mogelijke oplossingen om de leefbaarheid en doorstroming te verbeteren.

Wethouder Van Houdt: “Op een later moment zullen we de doorstroming op de Deurningerstraat verbeteren. Dit combineren we dan met groot onderhoud aan kabels en leidingen en een herinrichting van de Deurningerstraat. Omdat we niet willen wachten met het verbeteren van de doorstroming op de Singels pakken we nu alvast dit kruispunt aan.”

Planning en bereikbaarheid

De werkzaamheden aan het kruispunt Deurningerstraat-Singels duren van 20 juni tot en met 29 juli. Dit heeft zorgt tijdelijk voor extra verkeersdruk in de omliggende straten. Om de overlast te beperken voeren we de werkzaamheden in fases uit. Ga voor meer informatie over het project naar de informatiepagina over de werkzaamheden aan het kruispunt Deurningerstraat-Singels en check je route voordat je vertrekt.