Aanslag afvalstoffenheffing / diftar

16 februari 2017

U heeft, of krijgt een aanslag afvalstoffenheffing toegestuurd door het GBT. Dat is een voorlopige aanslag, die is opgebouwd uit een vast en een variabel deel.

Het totale bedrag is ongeveer even hoog is als de aanslag in 2016. Het aantal ledigingen dat u op de voorlopige aanslag ziet, is daar ook op gebaseerd. U kunt het komende jaar vaker of minder vaak aanval aanbieden dan vorig jaar. Hoe minder vaak u afval aanbiedt, hoe meer u kunt besparen. Wilt u nagaan wat u mogelijk op uw afvalkosten gaat besparen? Bekijk dan de rekenmachine op twentemilieu.nl/enschede/rekenmachinediftar. Meer informatie hierover vindt u ook in deze nieuwsbrief 'Enschede zonder afval'.

In februari 2018 ontvangt u over het jaar 2017 een definitieve aanslag afvalstoffenheffing. Op deze aanslag staat dan ook  het aantal keren dat u daadwerkelijk uw grijze container aan de straat hebt gezet, of een vuilniszak naar de ondergrondse restafvalcontainer hebt gebracht. Als u in 2017 minder restafval had dan op de voorlopige aanslag berekend is, krijgt u geld terug. Heeft u meer restafval dan vooraf berekend? Dan is uw definitieve aanslag hoger dan de voorlopige en betaalt u het verschil bij. Het verschil wordt verrekend met de aanslag voor het jaar daarop. Dat geldt zowel voor als u geld terug krijgt, als ook voor wanneer u bijbetaalt.