Aanvragen subsidie wijkbudgetten

Bewonersorganisaties kunnen een keer per jaar de subsidie wijkbudgetten aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk worden ingediend voor 1 oktober, voor het aankomende jaar waarop de subsidie betrekking heeft.  U hoeft geen afspraak te maken.

Klik door voor meer informatie over Subsidie wijkbudgetten

U vraagt een subsidie Wijkbudget door onderstaand formulier te downloaden en in te vullen.

Aanvraagformulier Subsidie Wijkbudget

Vervolgens kunt u het sturen naar: 

Mail: j.micola@enschede.nl

Post:
Stadsdeelmanagement
T.a.v. J. Micola von Furstenrecht
Postbus 20 
7500 AA Enschede

  • Aanvragers van de subsidie wijkbudgetten zijn bewonersorganisaties of bewonersgroeperingen die op enige wijze de belangen behartigen van bewoners in een bepaalde buurt, wijk of dorp. Voorbeelden: wijkraad, dorpsraad, bewonersplatform, buurtkring etc.
  • De aanvraag moet voor 1 oktober ingediend worden. De sluitingstermijn is voorgeschreven in artikel 9, lid 3 Algemene subsidieverordening Enschede.
  • Het college van burgemeester en wethouders beslist op de aanvraag onder voorbehoud.
  • Na akkoord van het college moet de aanvrager een bestedingsplan voorleggen aan de stadsdeelcommissie voor akkoord.
  • Uiterlijk drie maanden na afloop van het subsidiejaar moet de bewonersorganisatie een verantwoording overleggen aan de stadsdeelcommissie.
  • De subsidie wijkbudgetten kan alleen besteed worden in het kalenderjaar volgend op het jaar van aanvragen.
  • Een eventueel restant van de subsidie wijkbudgetten vloeit na dit toekenningsjaar terug in de algemene middelen van de gemeente.
  • Voor grote of specifieke initiatieven die redelijkerwijs niet in een jaar gefinancierd kunnen worden, bestaat er de mogelijkheid om subsidie wijkbudgetten gedurende drie jaren te sparen.
  • In overleg met een andere bewonersorganisatie bestaat de mogelijkheid om subsidie wijkbudgetten over te hevelen van de ene naar de andere bewonersorganisatie.
  • Het stadsdeelmanagement van de gemeente is de gesprekspartner van bewonersorganisaties waar het gaat om sparen en overhevelen van wijkbudget. 

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.