Actualiteiten rondom het Stationsplein in Enschede

03 juli 2024
Niet op de Home/Nieuwsoverzicht

Het Stationsplein is de belangrijkste entree van onze binnenstad en gaat de komende jaren flink op de schop. Sinds de zomer van 2022 is er al gestart met de werkzaamheden aan de parkeergarage. Vanwege deze onderhoudswerkzaamheden is de parkeergarage gesloten en ook op andere plekken op en rondom dit markante plein zie je dat dit gebied in ontwikkeling is. We ontvangen regelmatig vragen van ondernemers en inwoners over het plein. Projectmanager Timo Kemerink op Schiphorst van de gemeente Enschede praat ons bij.

Heropening van de parkeergarage in november

Na een sluiting van twee jaar, zal de parkeergarage Stationsplein in Enschede volgens planning in november weer open gaan. In de afgelopen periode zijn diverse zaken uitgevoerd, zo zijn de in- en uitritten naar de westkant verplaatst. Ook is er onderhoud uitgevoerd aan de constructies, de vloeren, de gevels en de trappen. Na gereedkomen van de werkzaamheden is de parkeergarage weer klaar voor de toekomst.

Toegang vanaf Nijverheidsstraat

Een andere belangrijke verbetering is de nieuwe routing naar de parkeergarage. Voortaan zal de parkeergarage niet meer bereikbaar zijn vanaf het Stationsplein, maar enkel vanuit het westen via de Nijverheidsstraat. 

“Deze aanpassingen zijn onderdeel van de bredere ambitie en zullen bijdragen aan een betere leefbaarheid en bereikbaarheid van het Centrumkwadraat.” Aldus Kemerink op Schiphorst. “De vernieuwde parkeergarage zal hiermee weer helemaal klaar zijn voor de toekomst en een belangrijke rol spelen in de in het gebied.”

Bereikbaarheid Stationsgebied

Naast de heropening van de parkeergarage Stationsplein wil de gemeente de bereikbaarheid van het Stationsgebied verder verbeteren. Daarvoor is momenteel een onderzoek gaande naar de haalbaarheid van een nieuwe ondergrondse parkeergarage onder het huidige busstation. Ook zoeken we naar een goede plek voor een ondergronds fietsenstalling. De nieuwe garage zal plaats bieden aan circa 600 auto’s voor bezoekers van onze binnenstad en de fietsenstalling voor circa 6.000 fietsen. De gemeente denkt het haalbaarheidsonderzoek volgend jaar af te ronden en voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad. 

Inrichting Stationsplein

Naast de vraagstukken op mobiliteit staat ook de herinrichting van het Stationsplein op de rol. Dit zal het sluitstuk vormen van alle mobiliteits- en vastgoedontwikkelingen in het gebied. De uitvoering hiervan zal op zijn vroegst medio 2027 plaatsvinden.  Het duurt nog enkele jaren voordat het plein wordt heringericht. Een goed participatietraject is daar essentieel voor. Dit wil de gemeente de komende periode vorm gaan geven samen met (binnen)stadspartners.