Acute betalingsnood bij een gesubsidieerde instelling

U ontvangt al een subsidie van de gemeente Enschede. Kunt u nu of binnenkort door corona uw rekeningen niet meer betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie van de gemeente Enschede. 

U kunt steun aanvragen als u:

  • een culturele instelling bent die in 2020 van de gemeente Enschede een begrotingssubsidie ontvangt; of 
  • als u een subsidie krijgt in 2020 en/of 2021 vanuit de subsidieverordening culturele activiteiten Enschede; en 
  • gevestigd bent in Enschede.