Acute betalingsnood bij een ongesubsidieerde instelling

U ontvangt geen subsidie van de gemeente Enschede. Kunt u door corona nu of binnenkort uw rekeningen niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie van de gemeente Enschede. 

U kunt steun aanvragen als u:

  • een culturele instelling bent zonder winstoogmerk of;
  • een evenementenorganisator bent, gevestigd in Enschede, en minimaal één cultureel evenement hebt georganiseerd in de periode 2019 tot en met 2020.