Speerpunt 3: Cliënt (resultaat) voorop

Prioriteit 1: Cultuurverandering door verbeteren scholing/training van cliëntgericht werken en gezamenlijk leerprogramma

De wijkteammedewerkers hebben het meeste contact met cliënten. Als we de cliënten voorop willen stellen zullen we dus aan de kant van de wijkteams moeten beginnen. Op dit moment is er in de wijkteams een algemeen aanbod aan scholing beschikbaar, bijvoorbeeld voor trainingen voor maatwerk. Er is echter behoefte aan verandering in de manier van scholing. Daarom zijn ze binnen de wijkteams aan het kijken hoe ze samen met elkaar, inwoners en externe partijen kunnen leren en ontwikkelen. 

Een onderdeel van dit leerproces is het gebruik van het kwaliteitskader. Hierin leren wijkteammedewerkers van elkaars ervaringen. Dat is niet alles, er wordt binnen de wijkteams verder gekeken. Wat willen we leren? Maar vooral: hóe willen we leren en met wie? De wijkteams willen niet alleen de traditionele manier van les geven aanbieden maar ook nieuwe vormen omarmen. In leerkringen wordt er nu gekeken naar wat de basiskennis is die nodig is voor wijkteammedewerkers. Daarna wordt er gekeken naar hoe ze dat met elkaar willen ontwikkelen. Er wordt hierbij meer gelet op informele manieren van leren. Uiteindelijk is de visie om af te gaan van de originele manier van hulpverlenen en meer richting het ondersteunen van zelfredzaamheid bij inwoners. Wat doe ik als wijkteammedewerker om het de inwoner zelf weer te laten doen? Dat vergt nieuwe denk- en werkwijzen. Deze switch past dan ook precies in het beeld van de gehele transformatie van het sociaal domein.

Aandachtspunt

Wat is scholing? Hoe leer ik nou? Komen we wel bij cliënt voorop met de klassieke manier van scholing? Hoe leren we nou echt samen met inwoners?