Speerpunt 4: Focus op jeugd en gezin

Prioriteit 1: Doelmatig organiseren van ondersteuning voor gezinnen met meervoudige problematiek

Schulden zijn vaak een signaal dat er in een huishouden meer aan de hand is. Door het structureel niet kunnen betalen van rekeningen, komen huishoudens in een neerwaartse spiraal. Verschillende sociaal-maatschappelijke, financiële en gezondheidsproblemen versterken elkaar of houden elkaar in stand. De huishoudens zijn bij verschillende instanties bekend, maar er is nauwelijks perspectief op verbetering. Een deel van deze groep blijft bovendien buiten beeld als het om professionele hulp gaat. Gezondheidsproblemen nemen toe met hoge zorg- en ondersteuningskosten tot gevolg.

Menzis en de Gemeente Enschede hebben gezamenlijk de opdracht aan de Wijkteams Enschede gegeven om een nieuwe aanpak te organiseren. In april van dit jaar zijn de Wijkteams Enschede in samenwerking met Instituut voor Publieke Waarden gestart met deze nieuwe aanpak. Een aanpak die begint bij huishoudens waar sprake is van een structureel betalingsprobleem. Een aanpak waarbij het gezin met een professional samen verwoordt wat het plan is om verandering in de situatie te brengen. Standaardprocedures en regelingen zijn daarbij niet leidend. Wel wat het gezin als oplossing ziet, om zo met een verbeterplan te komen waar het gezin zich eigenaar van voelt. Een aanpak waar het gezin wordt geholpen bij het wegnemen van bureaucratie die een oplossing in de weg staat. 

Het doel is ten eerste om deze gezinnen weer perspectief te bieden en daarmee hun kwaliteit van leven te verbeteren. Daarbij is er ook ambitie om kennis en expertise te ontwikkelen bij professionals waar het om langdurige en complexe problematiek gaat.