Speerpunt 6: Algemene voorzieningen beter benutten

Prioriteit 1: Cultuuromslag inwoners en professionals

Bij dit speerpunt belichten we het initiatief Kracht van verenigingen. Zoals ook bij speerpunt 5: (Langer) zelfstandig wonen is benoemd, zijn er meer dan 500 activiteiten, vanuit verschillende voorzieningen, die worden georganiseerd in Enschede. Deze voorzieningen willen we beter benutten en toegankelijker maken. De insteek is om iedereen mee te laten doen in zijn of haar buurt en wijk, ongeacht de ondersteuningsbehoefte. Zo zijn samen met aanbieders van ouderenzorg verschillende vrij toegankelijke ontmoetingsplekken gecreëerd binnen bestaande woon-zorgcentra. Maar ook sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol in een buurt of wijk die nog meer kan worden benut.

Onder de naam Kracht van verenigingen krijgt dit verder vorm en inhoud. Dit is ontstaan vanuit de verenigingen zelf. In verbinding met de Wijkteams Enschede en al bestaande kracht van partners in de wijk worden activiteiten zo ingericht dat ze algemeen toegankelijk zijn, met en zonder ondersteuningsvraag. Met dit project wil men dan ook niet dat er nieuwe verenigingen ontstaan maar juist dat er meer wordt gehaald uit (samenwerkingsverbanden tussen) bestaande verenigingen. Deze samenwerking en de andere insteek van activiteiten is de cultuuromslag die in de eerste prioriteit wordt benoemd.

Op verschillende plekken in de stad wordt hard gewerkt om de kracht van verenigingen te versterken, waaronder bij Avanti en Victoria. Zo worden bij Victoria activiteiten aangeboden voor kinderen uit de wijk met een ondersteuningsvraag. Dit zijn kinderen die anders met een indicatie vaak elders in de stad soortgelijke ondersteuning krijgen. Nu worden deze kinderen ondersteund en begeleid door professionals, op een veilige plek en in hun eigen omgeving.

Aandachtspunt

Aangezien er zoveel bestaande activiteiten en verenigingen aanwezig zijn in een wijk is vaak de grootste uitdaging: hoe versterken we elkaar?