Advies op conferentie voor hulpverleners: “Vol inzetten op preventie”

21 november 2023
Wel op de Home/Uitgelicht Nieuws

“Wat het voorkomen van kindermishandeling betreft hebben we nog een grote opgave. Het is heel belangrijk dat we samen vol inzetten op preventie.” Dat zei wethouder Harmjan Vedder van de gemeente Enschede maandagmiddag 20 november tegen 220 hulpverleners in het Kulturhus in Borne.

Zij namen daar deel aan de regionale werkconferentie “Voorkomen is beter dan genezen” over huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Wethouder Vedder vroeg ook aandacht voor de hulpverleners zelf. Zij krijgen in hun werk vaak te maken met schrijnende en aangrijpende situaties. “Het werk kan pittig zijn. Je moet ook goed voor jezelf zorgen. Het is belangrijk dat je ergens terecht kunt om erover te praten of voor hulp. Laten we ook daar vandaag elkaar de ruimte voor bieden”, aldus de wethouder op het jaarlijks terugkerend evenement voor professionals in Twente. De conferentie viel dit keer samen met de Week tegen de Kindermishandeling. 

Preventie is echt mogelijk

De werkconferentie stond in het teken van preventie. Klinisch psycholoog en expert op het gebied van preventie van kindermishandeling, Cees Hoefnagels, ging in op de mogelijkheden om kindermishandeling te voorkomen en/of voortijdig te stoppen. Daar zit volgens hem de oplossing. “De maatschappelijke kosten die kindermishandeling met zich meebrengen, zijn immens. Als iets preventief werkt, moeten we dat gewoon doen”. Een goed contact tussen bijvoorbeeld Veilig Thuis en scholen is bijvoorbeeld heel belangrijk, stelde hij vast.

Lancering website “Nou is het genoeg”

Samen met Jeroen Traas, directeur/bestuurder van Kadera aanpak huiselijk geweld, gaf wethouder Vedder het startsein voor de nieuwe regionale website voor professionals en inwoners. De website “Nou is het genoeg” (www.nouishetgenoeg.nl) is een online platform dat onder meer informatie geeft over wat te doen bij (vermoedens van) huiselijke geweld en kindermishandeling. Lancering van de website is een van de ambities uit de regiovisie aanpak Huiselijk geweld & Kindermishandeling Twente. De visie is in 2023 vastgesteld. De professionals konden verder tijdens de werkconferentie deelnemen aan een aantal interessante workshops.