Afspraken over voortzetting maatschappelijke stage scholieren

01 december 2022
Nieuwsoverzicht
Wethouder Jurgen van Houdt ondertekent convenant maatschappelijke stage

Alle leerlingen op de scholen voor voortgezet onderwijs in Enschede gaan ook de komende jaren dertig uur maatschappelijke stage lopen bij een non-profitorganisatie, bijvoorbeeld een sportvereniging, een speeltuin, een zorginstelling of een evenement als de Enschede Marathon.

Daartoe hebben bestuurders van de scholen voor voortgezet onderwijs in Enschede en wethouder Jurgen van Houdt van onderwijs vandaag (1 december 2022) een convenant getekend. De ondertekenaars vinden het belangrijk dat leerlingen ervaring opdoen met vrijwilligerswerk, waarbij ze zich inzetten voor een ander en voor de samenleving. 

Perspectief verbreden

De maatschappelijke stage, ingevoerd in 2009, is vanaf het schooljaar 2014-2015 landelijk niet langer verplicht. “In Enschede willen we de stages toch graag houden, omdat we ze belangrijk vinden voor de ontwikkeling van onze jeugd. Een maatschappelijke stage laat leerlingen kennismaken met mensen en werkzaamheden waarmee ze in hun dagelijks leven misschien niet zo snel in aanraking komen. De stage kan helpen hun perspectief te verbreden, en bij hun keuzes in de toekomst”, aldus wethouder Van Houdt.

Genio Ruesen, directielid van het Bonhoeffer College: “De maatschappelijke stage is een belangrijk onderdeel van het onderwijs aan leerlingen tussen 12 en 18 jaar in Enschede. Zij leren immers niet alleen voor een cijfer, maar leren ook voor deelname in de samenleving. De stages bij maatschappelijke organisaties dragen bij aan burgerschapsvorming.”

Stagemakelaar als intermediair

De gemeente draagt bij aan de stages met (de financiering van) een stagemakelaar. Deze stagemakelaar is intermediair tussen scholieren, scholen en de aanbieders van de stageplaatsen. Ze zorgt jaarlijks voor voorlichtingsboekjes voor leerlingen, docenten en de organisaties, en voor uniforme stagecontracten. Enschede heeft ongeveer 350 stageadressen voor 1400 leerlingen in klassen 2 of 3 van het voortgezet onderwijs.

De ondertekenaars zijn blij dat leerlingen weer stage kunnen lopen. Gedurende de lockdowns in coronatijd was dat niet mogelijk. Scholen hebben in de coronajaren zelf vrijwilligerswerk georganiseerd, zoals het opruimen van mondkapjes en werkzaamheden voor de voedselbank.

Het convenant geldt tot augustus 2026. Het is ondertekend door bestuurders van het Bonhoeffer College, het Stedelijk Lyceum, Zone College, Greijdanus en de gemeente Enschede.