Afvalloos Twente 2030

Onderzoek: Afvalscheiding bij inwoners thuis en/of pas nadat het is ingezameld?

Lokaal krijgen wij vaak de vraag over waarom we afval scheiden bij inwoners thuis (bronscheiding), en waarom niet pas in de fabriek, nadat het is ingezameld (nascheiding)? Ook landelijk speelt deze discussie over bron- en nascheiding. De gemeenteraad wil in het voorjaar van 2019 bepalen welke vervolgstappen moeten worden gezet voor een afvalloos Enschede in 2030. Daarom is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek geeft inzichten in verschillende toekomstscenario’s.

Afvalscheiding is belangrijk, omdat afval steeds meer wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. In Enschede doen we aan bronscheiding. Met Diftar worden inwoners gestimuleerd om grondstoffen zoals verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons) te scheiden. Sinds de invoering van Diftar is de hoeveelheid restafval in Enschede daardoor met 40 procent gedaald. Ook afvalsoorten als gft, papier, glas en textiel kunnen door inwoners gescheiden worden aangeboden bijvoorbeeld op de verschillende milieupleinen bij winkelcentra.

Onafhankelijk onderzoek

Met onafhankelijk onderzoek is in kaart gebracht of enkel bronscheiding kan leiden tot het behalen van de regionale doelstelling om in 2030 nog maar maximaal 50 kilo restafval per inwoner per jaar over te houden. Ook is in kaart gebracht wat de eventuele effecten zijn van verschillende mogelijkheden van nascheiding. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat nascheiding nu direct nog niet mogelijk is voor de gemeente Enschede, vanwege een contract met Twence. Twence heeft (nog) niet de mogelijkheid tot het nascheiden van restafval.

Wat gebeurt er met het onderzoek

Dit onderzoek is een van de bouwstenen voor de gemeenteraad om in het voorjaar van 2019 met een goed besluit te komen over te nemen vervolgstappen naar een afvalloos Enschede in 2030. Naast dit onderzoek, kijken we of het mogelijk is om een keuzemodel in te voeren. Dat betekent dat u in dat geval zelf uw inzamelmiddelen kiest: welke containers wilt u aan huis en welke afvalsoorten brengt u liever weg.

Bekijk hier de samenvatting van het onderzoeksrapport

Bekijk hier het complete onderzoeksrapport


Wij streven naar een afvalloos Twente in 2030

Samen met andere gemeenten, streeft Enschede naar een “Afvalloos Twente in 2030”. Afvalloos betekent in dit geval maximaal 50 kilo restafval per persoon op jaarbasis. Dit is haalbaar. En jij kunt daar een bijdrage aan leveren. Hoe?

  • Door zo min mogelijk verpakkingsmaterialen (of spullen) in huis te halen
  • Door spullen die je niet meer wilt hebben naar de kringloopwinkel te brengen of er een andere bestemming voor te zoeken.
  • Door afval dusdanig te scheiden dat materiaalsoort bij materiaalsoort komt en daarna aan te bieden aan de ophaaldienst of in te leveren bij het milieuplein.

Kijk op www.afvalloostwente.nl voor nog meer leuke tips, filmpjes en informatie over hoe je afval het beste kunt scheiden en wat er nu precies met het gescheiden afval gebeurt.