Beleid afvalinzameling

De gemeentelijke regelgeving voor het aanbieden en inzamelen van afval is vastgelegd in de Verordening kwaliteit leefomgeving gemeente Enschede. In hoofdstuk 10 staat de regelgeving over afvalinzameling. De nieuwste versie van de verordening is geldig vanaf 1 april 2022. 

Verordening kwaliteit leefomgeving gemeente Enschede

Met de vaststelling van deze verordening is de Afvalstoffenverordening komen te vervallen. De nieuwste versie van het bijbehorend Uitvoeringsbesluit 2021 is geldig vanaf 1 april 2022. 

Uitvoeringsbesluit afvalstoffen gemeente Enschede 2022

Waarom deze verordening

De gemeente moet een afvalstoffenverordening opstellen vanwege de Wet milieubeheer. De Verordening kwaliteit leefomgeving en het bijbehorend Uitvoeringsbesluit maken het voor de gemeente mogelijk om eigen regels te stellen voor bijvoorbeeld het ophalen van afval, zoals de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afval wordt aangeboden.

Bestuurlijke boete

Sinds 1 januari 2020 heeft de gemeente Enschede de bestuurlijke boete ingevoerd. Deze is met name in het leven geroepen om de irritaties over het onjuist aanbieden van afval, drugs(gebruik), alcohol(gebruik) en wildplassen aan te pakken.

Als wij vaststellen dat u zich niet houdt aan de regels over afval, zoals neergelegd in hoofdstuk 10 van de Verordening kwaliteit leefomgeving gemeente Enschede, dan leggen wij u een bestuurlijke boete op. 

Meer informatie

Neem contact op met T.J. Matton, beleidsadviseur, door 14 053 te bellen.