Huishoudelijk Afval

Voor de wijze hoe u welk afval waar en wanneer kunt aanbieden, vindt u alle informatie op de website van Twente Milieu, de inzamelaar van het huishoudelijk afval in de gemeente Enschede. 

Om u zo goed mogelijk te kunnen informeren vraagt Twente Milieu eerst om uw postcode en huisnummer. Hierdoor krijgt u uw persoonlijke afvalkalender en gerichte informatie over de gemeente Enschede. Wilt u in de toekomst op de hoogte worden gehouden van persoonlijke informatie, wijzigingen en afvaltips? Laat dan uw e-mailadres achter. Dit is uiteraard niet verplicht.

Afvalkalender

Op de afvalkalender ziet u wanneer het afval bij u aan huis wordt opgehaald. De afvalkalender vindt u op de website van Twente Milieu. Voor de afvalkalender vult u eerst uw postcode en huisnummer in. Daarna verschijnt de afvalkalender met de inzameldata die gelden voor uw adres.

Twente Milieu app

Voor uw persoonlijke afvalkalender kunt u ook de Twente Milieu app downloaden. Deze is geschikt voor smartphones en tablets. Met de app kunt u ook meldingen maken, van bijvoorbeeld vergeten te legen minicontainers, volle/defecte verzamelcontainers en illegale dump.

Afval en containers

Informatie over containers/otto's/afvalbakken/kliko’s (zogenaamde minicontainers) vindt u op de website van Twente Milieu.

Hoogbouw

Bewoners van hoogbouw (flats) maken gebruik van ondergrondse containers voor restafval (inclusief gft-afval). Het verpakkingsafval (plastic, blik en drankenkartons) wordt 1 keer in de 2 weken ingezameld in de gratis doorzichtige zakken. Het papier wordt maandelijks ingezameld.

Laagbouw

Bewoners van laagbouw hebben een minicontainer voor restafval, gft-afval en eventueel ook voor het papier. Het verpakkingsafval wordt 1 keer in de 2 weken ingezameld in de gratis doorzichtige zakken. Op de website van Twente Milieu vindt u uw persoonlijke afvalkalender met de inzameldagen.

Heeft u geen containers of wilt u uw containers ruilen? Neem dan contact op met de klantenservice van Twente Milieu. Dit kan via 0900-8520111 (op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur) of info@twentemilieu.nl.

Milieuplein

De bewoners van laag- en hoogbouw kunnen glas, verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons), textiel en papier ook wegbrengen naar één van de milieupleinen. Deze staan vaak in de buurt van winkelcentra. Kijk voor de containerlocaties op de website van Twente Milieu of download de gratis app.

Afvalbrengpunten

Als inwoner van Enschede kunt u gebruik maken van drie afvalbrengpunten. Bij het afvalbrengpunt kunt u allerlei soorten afval kwijt, bijvoorbeeld grof afval, tuinafval of huishoudelijk afval. Om uw afval weg te brengen, heeft u een milieupas nodig. Kijk op de website van Twente Milieu voor meer informatie over afvalbrengpunten.

Afvalsoorten

De website van Twente Milieu biedt een uitgebreid overzicht van afvalsoorten die gescheiden aangeboden kunnen worden. Hier leest u waar welk afval bij hoort, zoals:

  • Groente-, fruit- en tuinafval (gft)
  • Verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons)
  • Papier
  • Glas
  • Textiel
  • Restafval

Afvaltarieven

Voor uw afvaltarieven kunt u terecht op de website van Twente Milieu.

Diftar

De afvalstoffenheffing is sinds 1 januari 2017 opgebouwd uit twee delen: een vast en een variabel deel. Op de variabele kosten heeft u zelf invloed. Die worden bepaald door het aantal keren dat u de grijze restafvalcontainer aan de straat zet of een vuilniszak naar de (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval brengt. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u overhoudt. Kortom: afval scheiden loont! Dit systeem heet Diftar.

U kunt op de website van Twente Milieu zelf bekijken hoe vaak u restafval heeft aangeboden. Ook kunt u uitrekenen hoeveel u kunt besparen.

Aanslag afvalstoffenheffing 2017

Dit jaar betaalt u voor het eerst een voorlopige aanslag afvalstoffenheffing. Op het moment dat u de aanslag krijgt, is nog niet bekend hoe vaak u dit jaar afval weggooit. Daarom ontvangt u een voorlopige aanslag. Het totale bedrag is ongeveer even hoog als vorig jaar. Het aantal ledigingen dat u op deze voorlopige aanslag ziet, is daar ook op gebaseerd. U kunt op deze aanslag dus nog niet zien hoeveel u al bespaard heeft. Kijk voor meer informatie in de nieuwsbrief ‘Enschede zonder afval nr. 3’.

(Onvermijdbaar) medisch afval

Is er binnen uw huishouden sprake van een chronische ziekte met veel onvermijdbaar medisch afval, zoals stomamateriaal, incontinentiemateriaal en dialysemateriaal? Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen die bestaat uit een aantal gratis ledigingen, afhankelijk van het inzamelmiddel. De tegemoetkoming kunt u aanvragen via het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) met behulp van uw DigiD. Ga naar het digitaal loket op www.gbtwente.nl en kies voor ‘Aanvraagformulier compensatie aantal ledigingen bij veel medisch afval’.

Afvalregelgeving en -doelstellingen

Afvalregelgeving

De gemeentelijke regelgeving voor het aanbieden en inzamelen van afval is vastgelegd in de Afvalstoffenverordening en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit

Afvalloos Twente in 2030

Samen met de andere Twentse gemeenten streven we naar een afvalloos Twente. Het doel is om in alle 14 gemeenten in 2030 nog maar maximaal 50 kilo restafval per inwoner per jaar over te houden. Op dit moment is dat in Enschede nog gemiddeld 213 kilo per inwoner per jaar. In Enschede willen we dit doel in een aantal stappen bereiken:

Invoering Diftar in 2017

De afvalstoffenheffing is sinds 1 januari 2017 opgebouwd uit twee delen: een vast en een variabel deel. Op de variabele kosten heeft u zelf invloed. Die worden bepaald door het aantal keren dat u de grijze restafvalcontainer aan de straat zet of een vuilniszak naar de (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval brengt. Het aantal kilo’s maakt hierbij geen verschil. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder u betaalt.

Verdwijnen grijze container in 2019

U zult merken dat u nog maar weinig restafval overhoudt en dat daardoor de grijze container nog maar enkele keren per jaar aan de straat staat. Daarom stappen we in 2019 over op het gebruik van (ondergrondse) verzamelcontainers voor restafval. U kunt dan op elk gewenst moment uw restafval kwijt en hoeft niet meer te wachten tot de minicontainer vol is en de vrachtwagen van Twente Milieu langskomt. De grijze restafvalcontainer wordt dan vervangen door een verpakkingencontainer voor plastic, blik en drankenkartons.