Ontwerp-Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Enschede 2021

De gemeentelijke regelgeving voor het aanbieden en inzamelen van afval is vastgelegd in de Afvalstoffenverordening en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit. Dat Uitvoeringsbesluit is er nu nog niet.

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Enschede is van plan dit Uitvoeringsbesluit met ingang van 2021 aan te passen. Hiervoor hebben zij op dinsdag 26 mei 2020 het “ontwerp-Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Enschede 2021” vastgesteld.

Dit ontwerpbesluit ligt vanaf 3 juni gedurende 6 weken (tot en met 14  juli 2020) ter inzage. Dit staat vastgelegd in de Inspraakverordening Enschede 2006. Gedurende deze periode kunnen inwoners hun zienswijzen indienen via bovenstaand formulier.

De gemeente moet een Afvalstoffenverordening en een Uitvoeringsbesluit opstellen vanwege de Wet Milieubeheer. De Afvalstoffenverordening en het bijbehorend Uitvoeringsbesluit maken het voor de gemeente mogelijk om eigen regels te stellen voor het ophalen van afval, zoals de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afval wordt aangeboden.

Na de vaststelling van het nieuwe Uitvoeringsbesluit vervalt het huidige Uitvoeringsbesluit uit 2017 per 1 januari 2021. Tot die tijd blijft de huidige Afvalstoffenverordening 2017 gewoon van kracht.

Nadat het nieuwe Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen is vastgesteld, kunt u hier geen bezwaar meer tegen indienen.

Voor meer informatie over het Ontwerp-Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen kunt u contact opnemen met T.J. Matton, beleidsadviseur door 14053 te bellen.