Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Enschede 2021

De gemeentelijke regelgeving voor het aanbieden en inzamelen van afval is vastgelegd in de Afvalstoffenverordening en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit.

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Enschede heeft op dinsdag 6 oktober 2020 het “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Enschede 2021”  vastgesteld.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende 6 weken (van 6 juni tot en met 14  juli 2020) ter inzage gelegen. Gedurende deze periode konden en hebben inwoners hun zienswijzen ingediend. Ingediende zienswijzen zijn beoordeeld en meegenomen in de uiteindelijk besluitvorming.

De gemeente moet een Afvalstoffenverordening en een Uitvoeringsbesluit opstellen vanwege de Wet Milieubeheer. De Afvalstoffenverordening en het bijbehorend Uitvoeringsbesluit maken het voor de gemeente mogelijk om eigen regels te stellen voor het ophalen van afval, zoals de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afval wordt aangeboden.

Met de vaststelling van het Uitvoeringsbesluit is het Uitvoeringsbesluit uit 2017 vervallen. Met het vaststellen het “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen gemeente Enschede 2021”, kan er geen bezwaar meer ingediend worden.

De huidige Afvalstoffenverordening 2017 blijft gewoon van kracht.

Voor meer informatie over de Afvalstoffenverordening en bijbehorende Uitvoeringsbesluit kunt u contact opnemen met T.J. Matton, beleidsadviseur door 14053 te bellen.