Waar en wanneer kan ik mijn afval kwijt

De medewerkers van Twente Milieu werken elke dag in de stad om ons afval in te zamelen en te verwerken.

Hoogbouw

Bewoners van hoogbouw (flats en appartementen) maken gebruik van ondergrondse containers voor restafval (inclusief gft-afval). Verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons) kunnen in de gratis doorzichtige zakken worden gedeponeerd in de ondergrondse en bovengrondse verpakkingencontainers in de buurt. Het papier wordt op veel locaties maandelijks ingezameld. Wil je weten waar bij jou in de buurt een milieuplein zit of waar (ondergrondse) containers staan? Kijk op de website van Twente Milieu.

Laagbouw

Bewoners van laagbouw hebben een minicontainer voor restafval, gft-afval en eventueel ook voor het papier. De verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons) worden 1 keer in de 2 weken ingezameld in de gratis doorzichtige zakken. Op de website van Twente Milieu vindt u uw persoonlijke afvalkalender met de inzameldagen. Wil je weten wanneer het afval bij jou in de straat wordt opgehaald? Download dan de Twente Milieu App of kijk op de afvalkalender.

Milieupleinen

De bewoners van laag- en hoogbouw kunnen glas, verpakkingen (plastic, blik en drankenkartons), textiel en papier ook wegbrengen naar één van de milieupleinen. Deze staan vaak in de buurt van winkelcentra. Kijk voor de containerlocaties op de website van Twente Milieu of download de gratis app.