Waarom afval scheiden?

De gemeente Enschede wil afval beter hergebruiken. Want afval - zoals bijvoorbeeld GFT (Groente Fruit, Tuin), papier, glas, verpakkingen en textiel – wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Om er grondstoffen van te kunnen maken, wordt inwoners gevraagd hun afval zo goed mogelijk gescheiden aan te bieden. Zo kun jij bijdragen aan een circulaire economie. En dus een betere wereld voor volgende generaties.

Beter scheiden, minder betalen

In Enschede maken we gebruik van het systeem Diftar. Diftar is een afvalsysteem met als basis “De vervuiler betaalt”. Elk huishouden betaalt elk jaar een vast basisbedrag. En daarnaast een variabel bedrag voor het aantal keren dat restafval wordt aangeboden. Ofwel: het aantal keren dat de grijze container aan de straat wordt gezet of een vuilniszak in de ondergrondse restafvalcontainer wordt gedaan. De rest van de afvalstromen, zoals verpakkingen, GFT, papier, glas enz. kan gratis worden aangeboden.

Afval scheiden loont, want wie zijn afval beter scheidt betaalt minder. Meer over de tarieven.

Bekijk ook onderstaand filmpje met uitleg over Diftar:

De gemeentelijke regelgeving voor het aanbieden en inzamelen van afval is vastgelegd in de Afvalstoffenverordening en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit.