Bodemenergie

Voor de koeling en verwarming van woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen is energie nodig. Deze energie kan uit elektriciteit en aardgas komen, maar het kan ook anders. Bij de koeling en verwarming kan namelijk de bodem ingezet worden als duurzame energiebron. Bodemenergie is een duurzame manier om gebouwen te verwarmen en te koelen.