Bodemonderzoek

Wat is een bodemonderzoek?
Een bodemonderzoek is het onderzoeken van een locatie op de aanwezigheid, omvang en mate van een bodemverontreiniging (verontreinigingen in de grond en het grondwater).