Wet bodembescherming- melding

Wanneer valt een sanering onder de Wbb melding?
Alle saneringen die niet onder BUS-melding vallen, kunnen worden ingediend doormiddel van een Wbb melding. Dit is een melding van een sanering op grond van de Wet bodembescherming. Verder geldt dat verontreinigingen die zijn ontstaan na 1987 vallen onder de Wet bodembescherming en is er een Wbb melding nodig.

Hoelang duurt de procedure Wbb melding?
Een procedure Wbb melding kan minimaal 8 tot maximaal 15 weken duren.

Wie moet de  Wbb melding doen?
Voor het doen van een melding in het kader van de Wbb dient u eigenaar te zijn van de betreffende locatie of door de eigenaar te zijn gemachtigd.

Waar kan ik een Wbb melding doen?
Voor deze melding maakt u gebruik van het ‘Meldingsformulier Wbb’. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente Enschede of downloaden. Tevens zijn formulieren beschikbaar voor het melden van de start van de sanering, het wijzigen van een ingediend saneringsplan en het melden van het einde van de sanering.
Indien u een adviseur hebt ingeschakeld bij het onderzoek naar de verontreiniging, raden wij u aan om het meldingsformulier door uw adviseur in te laten vullen.