Zorgplicht Wet Bodembescherming

De zorgplicht is opgenomen in artikel 13 van de Wet bodembescherming(Wbb). Deze houdt in dat verontreiniging of aantasting van de bodem (grond en grondwater) moet worden voorkomen. De zorgplicht geldt alleen voor gevallen van bodemverontreiniging die op of na 1 januari 1987 zijn ontstaan. Als zich op of na 1 januari 1987 een aantasting of verontreiniging van de bodem heeft voorgedaan, dienen de directe gevolgen daarvan te worden beperkt en zoveel mogelijk ongedaan te worden gemaakt.

Voor de Wbb kunt u deze link raadplegen.