Biodiversiteit in de stad

De Groene Loper!

De Groene Loper is binnen Nederland een project om groen en biodiversiteit in en om de stad te versterken door bestaande (en nieuwe) groene initiatieven te faciliteren met behulp van een verbindend platform. Ook in Enschede is een dergelijk platform tot stand gekomen. De volgende partijen maken hier deel van uit:

  • Stuurgroep Groene Loper
  • Gemeente Enschede
  • Groen Beraad Enschede
  • Natuur- en milieuraad Enschede
  • Natuur- en milieuraad Overijssel
  • Landschap Overijssel
  • Groen & Wel
  • Stichting Intercultureel Vrouwencentrum Enschede

Wil je meer weten over de Groene Loper in Enschede? Bezoek dan hun Facebookpagina.

Bloemenlinten

In Enschede werken we samen met (natuur)organisaties aan het versterken van de biodiversiteit en het behouden van de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo zijn er vanuit de Groene Loper acties gestart om gezamenlijk bijen, hommels en vlinders te helpen via bloemenlinten.

Natuurkansenkaart buitengebied

Samen met (vrijwilligers)organisaties en landschap Overijssel is er een Natuurkansenkaart ontwikkeld voor het buitengebied van de gemeente Enschede. De natuurkansenkaart geeft inzicht in de kansen om het leefgebied voor bijzondere planten en dieren in het buitengebied aanzienlijk te verbeteren. Bij de natuurkansenkaart hoort een maatregelentabel. Deze geeft aan wat er kan gebeuren en wat dit ongeveer kost. Zo kunnen bewoners en bedrijven eenvoudig een keuze maken als de natuur (moeten) gaan versterken. Voor erven in het buitengebied wordt een extra kaart toegevoegd.

Duurzaamheidsloket

Heb je vragen of wil je meer informatie, mail naar duurzaam053@enschede.nl