Biodiversiteit in de stad

De Groene Loper!

Het project Groene Loper Enschede verbindt bestaande groene initiatieven en maakt deze initiatieven zichtbaar, zodat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met de natuur dicht bij huis.

De Groene Loper Enschede is een Overijssel project om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Een mooie manier om dat te doen is door de vele lokale groene (buurt)-initiatieven in Enschede van klein tot groot, met elkaar kennis te laten maken en beter zichtbaar te maken. De Groene Loper Enschede organiseert daarom netwerkbijeenkomsten, gezamenlijke activiteiten en adviseert over financiering van groene initiatieven. 

Er zijn veel mensen in Enschede actief om hun eigen omgeving en buurt groener te maken. Bijvoorbeeld door geveltuintjes aan te leggen, een wijkmoestuinproject te beginnen, een natuurspeelplek te ontwikkelen, het zaaien van bijen en vlinderbloemen of stadslandbouw te bedrijven.

Heb jij voor een nieuw groen initiatief of project budget nodig? 'Jij maakt de buurt!' (externe link: www.jijmaaktdebuurt.nl) is van en voor alle inwoners van Enschede die samen hun eigen buurt mooier willen maken. Bijvoorbeeld door middel van het gezamenlijk opzetten van een buurtmoestuin. Groene Loper Enschede heeft een subsidiewijzer (externe link: https://groenbezig.nl/alles-goed-geregeld/ ) samengesteld, speciaal voor groene initiatieven. 
Heb je vragen over subsidiemogelijkheden voor je groene initiatief, neem dan contact met ons op via groeneloperenschede@gmail.com 

Wil je meer weten over de Groene Loper in Enschede? Kijk dan op www.groeneloperenschede.nl of op de Facebookpagina.

Bloemenlinten

In Enschede werken we samen met (natuur)organisaties aan het versterken van de biodiversiteit en het behouden van de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo zijn er sinds 2016 diverse stukken bermen ingezaaid met wilde bloemen mengsels. Met deze bloemenlinten komt er nieuw leefgebied voor bijen, vlinders en andere insecten. Lees hier meer over de bloemenlinten.

Natuurkansenkaart buitengebied

Samen met (vrijwilligers)organisaties en Landschap Overijssel heeft de gemeente Enschede een Natuurkansenkaart ontwikkeld voor het buitengebied van de gemeente Enschede. De Natuurkansenkaart geeft inzicht in de kansen om het leefgebied voor bijzondere planten en dieren in het buitengebied aanzienlijk te verbeteren. Bij de natuurkansenkaart hoort een maatregelentabel. Deze geeft aan waarmee de natuur geholpen kan worden. Zo kunnen bewoners en bedrijven eenvoudig een keuze maken als ze de natuur willen of moeten versterken. Voor erven in het buitengebied is een aparte kaart gemaakt met maatregelen voor de soorten die op erven voorkomen.

PDFNatuurkansenkaart.pdf