Biodiversiteit in de stad

De Groene Loper!

De Groene Loper is een Overijssels project om groen en biodiversiteit in en om de stad te versterken door het bestaande (en nieuwe) initiatieven te helpen door een verbindend platform. Ook in Enschede wordt een groene loper uitgerold waar binnen vele organisaties en initiatieven elkaar vinden. 

Wil je meer weten over de Groene Loper in Enschede? Kijk dan op www.groeneloperenschede.nl of op de Facebookpagina.

Bloemenlinten

In Enschede werken we samen met (natuur)organisaties aan het versterken van de biodiversiteit en het behouden van de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo zijn er sinds 2016 diverse stukken bermen ingezaaid met wilde bloemen mengsels. Met deze bloemenlinten komt er nieuw leefgebied voor bijen, vlinders en andere insecten. Lees hier meer over de bloemenlinten.

Natuurkansenkaart buitengebied

Samen met (vrijwilligers)organisaties en Landschap Overijssel heeft de gemeente Enschede een Natuurkansenkaart ontwikkeld voor het buitengebied van de gemeente Enschede. De Natuurkansenkaart geeft inzicht in de kansen om het leefgebied voor bijzondere planten en dieren in het buitengebied aanzienlijk te verbeteren. Bij de natuurkansenkaart hoort een maatregelentabel. Deze geeft aan waarmee de natuur geholpen kan worden. Zo kunnen bewoners en bedrijven eenvoudig een keuze maken als ze de natuur willen of moeten versterken. Voor erven in het buitengebied is een aparte kaart gemaakt met maatregelen voor de soorten die op erven voorkomen.

PDFNatuurkansenkaart.pdf