Biodiversiteit thuis

Ook thuis kun je heel makkelijk bijdragen aan het vergroten van de verschillende planten- en diersoorten om een groene leefomgeving te behouden.

Wat kun jij doen?

Adopteer een boomperk

Een boomperk is het stukje grond rondom een boom. Vaak is dit onbegroeid, en dat is jammer. Bloemen en planten rond de boom zijn goed voor de grond en de boom. Water kan de grond inzakken en planten zorgen ervoor de straat minder opwarmt. Ook zijn ze een schuilplaats voor dieren zoals insecten, vlinders en vogels. Een mooi boomperk fleurt de straat op!

Heb jij een leeg boomperk in de straat? Zet er planten in en maak er een mooi tuintje van!
Kijk op de website www.GroenBlauwEnschede.nl hoe je dit aanpakt.

Maak een geveltuintje!

Een geveltuin is een smalle strook groen vlak langs de gevel, muur of schutting van de woning. Geveltuintjes geven de straat een vrolijk aanzicht en dragen bij aan het woonplezier. In een straat met groen kan bovendien het regenwater tijdens hevige regenbuien beter worden afgevoerd omdat het regenwater kan wegzakken in de grond. Daarnaast zorgt groen in de straat voor verkoeling tijdens hete zomerse dagen. De temperatuur in straten met groen is vaak enkele graden lager dan in straten zonder groen. Tenslotte is groen in een straat ook belangrijk voor insecten en vogels en draagt het op die manier bij aan meer biodiversiteit in de stad.

Hoe kun je aangeven interesse te hebben in een geveltuin?

Een gevel met een aangelegd tuintje

Via het aanmeldformulier op www.groenblauwenschede.nl/zogroen kun je ons laten weten dat je graag een geveltuin wilt aanleggen. Een wijkbeheerder van Stadsdeelbeheer neemt vervolgens contact met je op om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Spelregels

 • Een geveltuin mag maximaal 45 cm (anderhalve stoeptegel) diep zijn en 40 cm de grond in, in verband met ondergrondse kabels en leidingen.
 • Zorg voor beplanting die binnen het planten vak blijft. Overhangend en stekelig groen hindert de voetgangers.
 • Van de verwijderde stoeptegels kan een opstaande rand langs de geveltuin gemaakt worden. Zo verzakt de stoep niet.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin
 • De grond blijft eigendom van de gemeente.
 • Tussen de rand van de geveltuin en de rand van de stoep moet minimaal 1.20 meter vrijgehouden worden om te lopen.

Groene Loper

Wil je meer doen en bijvoorbeeld samen met jouw buren de straat vergroenen? En kun je wat hulp gebruiken? Neem dan contact op met  groeneloperenschede@gmail.com. Dit jaar gaat de Groene Loper Enschede zich inzetten om met inwoners geveltuintjes te realiseren.  

Vergroen je tuin

 • Vervang stenen in je tuin door planten (het liefst bloeiende) Meer groen in de tuin helpt vogels, insecten en andere dieren. Ook draagt minder verharding in je tuin bij aan het beter afvoeren van het regenwater. Meer informatie: www.operatiesteenbreek.nl.
 • Help de (wilde) bijen een handje. Bijen zorgen ervoor dat de planten in onze tuinen en moestuinen vruchten dragen en zijn daarom voor biodiversiteit en zelfs onze voeding van groot belang. Voor bijen kun je veel doen, b.v. bloemen zaaien of een insectenhotel plaatsen. Meer informatie: www.bijenhelpdesk.nl en www.denederlandsebijen.nl.
 • Begin je eigen moestuin (of doe dit samen).Ook een moestuin kan voor veel dieren bijdragen aan een goed leefgebied. Bekijk hoe je zelf een moestuin kunt beginnen
 • In 2019 is de nieuwe website GroenBlauwEnschede gelanceerd. Op deze website vind u allerlei tips om uw huis en tuin groener en klimaatbestendig te maken.Dat is nodig want het klimaat verandert. Soms regent het hard, dan is het weer voor langere tijd droog. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast. Door uw tuin minder te verharden wordt uw tuin comfortabeler en komen er meer vogels en vlinders. Fijn voor u, goed voor het klimaat. Wilt u weten hoe klimaatbestendig uw huis en tuin is? Kijk op de website van GroenBlauwEnschede en bepaal met behulp van de vragenlijst de “klimaatscore” van uw tuin.

Geef dieren een onderdak

 • Enschede herbergt vele en ook bijzondere vleermuissoorten. De vleermuis is een zwaar beschermde diersoort. Vleermuizen kun je o.a. helpen door het bieden van een goede verblijfplaats. Meer weten over vleermuizen? Kijk eens op www.vleermuis.net.
 • Er zijn meer dieren die je met een klein beetje inspanning kan helpen, b.v. door mussendakpannen te gebruiken, nestkasten voor vogels op te hangen of schuilplaatsen voor egels in je tuin te maken. Nog meer tips zijn te vinden via www.biodiversiteit.nl.

Beperk lichtvervuiling

 • Nachtdieren zoals uilen zien hun prooien niet goed door onze felle, kunstmatige lichten. Ook trekvogels vinden het moeilijker om zich te oriënteren. Kijk op de site www.nachtvandenacht.nl wat jij kunt doen.

In 2019 is de nieuwe website GroenBlauwEnschede gelanceerd. Op deze website vind u allerlei tips om uw huis en tuin groener en klimaatbestendig te maken.
Dat is nodig want het klimaat verandert. Soms regent het hard, dan is het weer voor langere tijd droog. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast. Door uw tuin minder te verharden wordt uw tuin comfortabeler en komen er meer vogels en vlinders. Fijn voor u, goed voor het klimaat. Wilt u weten hoe klimaatbestendig uw huis en tuin is? Kijk op de website van GroenBlauwEnschede en bepaal met behulp van de vragenlijst de “klimaatscore” van uw tuin.