Bloemenlinten

Het voortbestaan van bijen, vlinders en andere insecten staat door het verdwijnen van leefgebieden o.a. als gevolg van meer verharding, maar ook door afname van (wilde) bloemen, onder druk. Daarom brengt Enschede op meerdere locaties wilde bloemen terug in de stad. Eén hectare wilde bloemen levert al snel zoveel nectar en pollen op, dat duizenden insecten ervan kunnen leven. Ook vogels en kleine zoogdieren (b.v. muizen, egels) profiteren er van. Zij zijn afhankelijk van voldoende voedselaanbod als insecten en zaden. 

bloemenlinten langs de weg

Niet vanzelf

Sinds 2016 leggen we jaarlijks De bloemenlinten zijn aangelegd op plekken waar “de schop toch al de grond” in moest of op plekken waar ruimte en een goede uitgangssituatie is voor een bloemenveld. Gedurende het jaar zaaien we op verschillende plekken bloemenmengsel in In het najaar van 2016 zijn de locaties gespit en ingezaaid  met een horend bij de grondsoort van de gekozen locatie horend bloemenmengsel. 
Daarnaast organiseert de Groene Loper Enschede ook jaarlijks de Actie Bloemenlint. Samen met inwoners worden door hen aangewezen locaties ingezaaid. Zo maken we straten en buurten aantrekkelijker voor mensen en bijen. 

Op verschillende plekken in Enschede zijn educatie informatieborden geplaatst op plekken waar bloemenlinten zijn ingezaaid of waar we ecologisch maaien. 

Maaien voor bloemen minder erg

Het is bij het maaien niet te voorkomen dat er ook bloeiende bloemen worden meegemaaid. Dat is voor het beeld misschien minder mooi, maar voor de bloemen zelf minder erg. De plekken die de gemeente maait zijn namelijk vooral plekken waar meerjarige bloemen staan. Dat betekent dat deze bloemen niet afhankelijk zijn van het afzetten van zaden, maar volgend jaar (of zelfs al later dit jaar) na het maaien vanzelf weer uitgroeien tot nieuwe bloemen. Op deze manier blijven de omstandigheden voor de nieuwe planten om weer te gaan bloeien optimaal. Sommige ruigere velden worden minder of in verschillende frequenties gemaaid om ruimte te bieden voor de afzetting van eitjes door insecten en voor overwintering van insecten.

De bedoeling is om het bloemenlint steeds iets verder uit te breiden. Dat kan op plekken waar de kansen zich voordoen, zoals gemeentelijke bermen en veldjes, maar ook in uw eigen tuin. 

Bijvriendelijke gemeente

Mede door het inzaaien van bloemenlinten werd Enschede benoemd als eerste  bijvriendelijke gemeente van Overijssel. Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer. Dat betekent dat de gemeente op verschillende plekken wilde bloemenlinten beheert met ecologisch maaibeheer, zoals sinusmaaien. Daarnaast kunnen inwoners en professionals terecht op de website groenblauwenschede.nl  voor inspiratie, tips en tricks om de biodiversiteit in de stad en eigen (voor)tuin te vergroten. Omdat bijna 70% van de stad geen gemeentegrond is werkt de gemeente samen met partners zoals onderwijs, sportverenigingen, woningbouwcorporaties en de Groene Loper om zo schoolpleinen, sportterreinen en buurten bijvriendelijk in te richten. Meer informatie over de bijvriendelijke aanpak is te vinden op enschede.nl/bloeitop.

Maatwerkadvies voor gemeenten

Met workshops, adviesgesprekken, veldbezoek en maatwerkadvies helpt de Bijenbeweging Overijssel gemeenten bij het plannen en uitvoeren van effectieve beheer- en beschermingsmaatregelen. Verschillende gemeenten, waaronder gemeente Enschede, maakten gebruik van deze expertise. De Bijenbeweging Overijssel is er zeker niet alleen voor gemeenten. Iedereen kan een steentje bijdragen aan een betere leefomgeving van bijen. Ondernemers en agrariërs zowel als bewoners(groepen), bedrijven, waterschappen en terreinbeheerders. Het kan zo simpel zijn.