Circulaire economie

De circulaire economie is een nieuwe manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten, en afval omgaan. We willen af van het te veel gebruiken van eindige grondstoffen en het onnodig weggooien van producten. De circulaire economie zit zo in elkaar dat producten weer hergebruikt kunnen worden als grondstof voor nieuwe producten. Dan zijn er minder grondstoffen nodig en wordt er minder onnodig weggegooid. Dit kunnen we bereiken door beter te recyclen, hergebruiken, en slimmer producten te maken. Dit helpt om een beter milieu te realiseren én zorgt er voor dat we zuiniger om gaan met de grondstoffen die we nu nog hebben.

Klik op één van de pijlers hieronder om te zien wat je zelf, samen met jouw buurt of in de stad kunt bijdragen aan de circulaire economie.

Thuis circulair

Jij kunt meehelpen door glas, papier, plastic, en gft beter te scheiden.

Een circulaire buurt

Doe mee om jouw buurt te verlossen van afval.

Circulair ondernemen

De circulaire economie biedt kansen voor ondernemend Enschede