Circulair ondernemen

De circulaire economie is in opkomst en biedt kansen voor ondernemend Enschede. In de circulaire economie wordt afval als grondstof voor nieuwe producten gezien. Dit wordt gerealiseerd door te recyclen of door hergebruik van producten of delen ervan. Het kabinet wil dat er in Nederland in 2050 geheel circulair gewerkt wordt.

Wat houdt dit in voor ondernemers?

Voor ondernemers houdt dit in dat er ingespeeld kan worden op de nieuwe manier hoe er gekeken wordt tegen producten en produceren. In een circulaire economie blijven veel van de gebruikte grondstoffen beschikbaar voor het maken van nieuwe producten, dit scheelt in de aanschaf van nieuwe grondstoffen. Op termijn gaan de kosten van grondstoffen omhoog door schaarste of een te hoge vraag, het hergebruik en recyclen van producten zorgt voor een continue aanvoer van grondstoffen met een stabielere prijs. De door schaarste duurder wordende grondstoffen zorgen ervoor dat de circulaire economie een noodzaak wordt. Door her te gebruiken en te recyclen wordt er in het circulair ondernemen uiteraard ook minder afval geproduceerd, wat het milieu bespaart maar ook een financiële besparing betekent. Naast een besparing zorgt het circulair ondernemen tevens voor een positiever imago.

Hoe kun je hier op inspelen?

Er zijn algemene maatregelen die genomen kunnen worden, echter kan er ook per branche op veel verschillende manieren worden ingespeeld. In zijn algemeenheid kun je slimmer omgaan met de beschikbare grondstoffen en zuiniger omgaan met energie, maar er zijn ook verschillende verdienmodellen denkbaar per branche. In de maakindustrie zijn er veel kansen om de circulaire economie te integreren. In het maakproces kunnen er veranderingen gebracht worden zodat het eindproduct beter hergebruikt kan worden. Ook zijn er voorbeelden van bedrijven die het gebruik van hun producten verhuren in plaats van het product verkopen. Ook in de food en agrarische sector kan er veel circulair gedaan worden met de reststromen, de ‘biobased economy’ is een onderdeel van de circulaire economie en gebruikt reststromen uit deze sectoren voor bijvoorbeeld de chemie of transportbrandstoffen.

Voor meer informatie over circulair ondernemen kijk op www.circulairondernemen.nl of bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Voor algemene vragen over ondernemen kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket ondernemersloket@enschede.nl