Duurzame mobiliteit in de buurt

Vaak is het goed om de handen in één te slaan. Als buurt kun je verder komen dan alleen. De website www.jijmaaktdebuurt.nl is een platform dat samenwerking van bewoners op buurtniveau makkelijker maakt. Kijk hier wat er speelt of stel een idee voor.