Energie

Energie is vandaag de dag een veelbesproken thema. De uitstoot van fossiele brandstoffen is één van de belangrijkste oorzaken van onze klimaatverandering. We hebben ons als doel gesteld om het aandeel duurzaam opgewekte energie in het totale energiegebruik te vergroten van 6% in 2016 naar 12% in 2030. Daarom is in september 2016 de campagne Enschede wekt op van start gegaan.

Klik op één van de drie pijlers hieronder om te zien wat je zelf, samen met jouw buurt of in de stad kunt bijdragen aan het opwekken van duurzame energie. Samen doen we duurzaam!