Energie in de stad

Wat doet de gemeente zelf? 

Enschede wil een aantrekkelijke en leefbare gemeente zijn voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt. Daarom maken we ons sterk voor maatregelen die de opwarming van de aarde beperken. In het coalitieakkoord ‘Enschede 2018 – 2022’ staat dat Enschede in 2050 klimaatneutraal is. 

Energievisie

In de Energievisie staat wat er moet gebeuren om gemeente Enschede in 2050 klimaatneutraal te maken. Het concept van de visie is klaar. 

In de visie richten we ons op de periode 2020 – 2030. We bieden ook een doorkijkje naar de periode die daarop volgt. 

Duurzaamheidsroute A35 

In het project Duurzaamheidsroute A35 onderzoeken we samen met Rijkswaterstaat en andere Twentse gemeenten of het traject N35/A35 geschikt is voor grootschalige zonne-opwek.