Energie in de stad

Ook in de stad gebeurt er van alles op het gebied van energie. Zo is in september de campagne Enschede wekt op van start gegaan. Aanleiding van deze campagne is het verschijnen van het actieplan duurzaamheid, waarbij één van de doelstellingen bestaat uit het verhogen van het aandeel duurzaam opgewekte energie van 6% in 2016 tot 12% in 2030. Samen moeten we meer energie opwekken en uiteindelijk geschikte locaties vinden voor het plaatsen van windturbines en zonnepanelen in de gemeente Enschede, dus ook samen met jou.

Wat doet de gemeente zelf? 

Enschede wil een aantrekkelijke en leefbare gemeente zijn voor iedereen die er woont, werkt of op bezoek komt. Daarom maken we ons sterk voor maatregelen die de opwarming van de aarde beperken. In het coalitieakkoord ‘Enschede 2018 – 2022’ staat dat Enschede in 2050 klimaatneutraal is. 

Energievisie

In de Energievisie staat wat er moet gebeuren om gemeente Enschede in 2050 klimaatneutraal te maken. 

In de visie richten we ons op de periode 2020 – 2030. We bieden ook een doorkijkje naar de periode die daarop volgt. 

Bekijk de Energievisie (concept).

Enschede wekt op

Om de hierboven genoemde energiedoelstelling te bereiken, moeten de krachten in de gemeente Enschede gebundeld worden. Bij de campagne Enschede wekt op zijn daarom al verschillende partners aangesloten. Daarnaast worden er de komende maanden verschillende bijeenkomsten georganiseerd, waarvoor ook jij je kunt aanmelden! Praat mee over mogelijk geschikte locaties voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie in de gemeente Enschede. Of laat weten wat jij vindt dat randvoorwaarden moeten zijn waaronder een windmolen of zonnepark aangelegd mag worden. Op www.enschedewektop.nl vind je meer informatie over de campagne en zie je wanneer er bijeenkomsten bij jou in de buurt zijn. Daarnaast is Enschede wekt op ook te volgen op Facebook en Twitter!

Zelf aan de slag

Naast dat er uiteindelijk locaties voor het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie gevonden moeten worden, kun je natuurlijk ook zelf aan de slag! Het opwekken van duurzame energie is namelijk niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee.

Lees op de pagina Energie thuis wat u zelf kunt doen.

Benieuwd wat er in jouw buurt gebeurt? Neem dan eens een kijkje op de pagina Energie in de buurt.

Duurzaamheidsloket

Heb je vragen of wil je meer informatie, mail naar duurzaam053@enschede.nl