Corona: aangepaste dienstverlening

Vanwege het coronavirus nemen wij een aantal maatregelen. Bekijk per onderwerp waar u rekening mee moet houden. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Ontwerp-energievisie

In 2015 spraken 195 landen in Parijs met elkaar af om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Daarvoor moeten we de CO2-uitstoot sterk verminderen. Gemeente Enschede wil hieraan een bijdrage leveren. De Energievisie beschrijft wat daarvoor tot 2030 moet gebeuren. 

U kunt uw reactie geven op de ontwerp Energievisie

De visie ligt ter inzage van 18 februari tot en met 31 maart 2021. Het college van B&W stuurt de reacties vervolgens ter vaststelling naar de gemeenteraad.

Als u uw reactie wilt geven op één of meer onderdelen van de ontwerp-Energievisie of de daarbij behorende stukken, dan kan dit:

  • Door een e-mail te sturen naar ingesprek@enschede.nl. Vermeld als onderwerp ‘zienswijze Energievisie’ en geef daarbij ook uw naam en adres op. 
  • Door het schrijven van een brief aan de gemeenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. Vermeld daarbij: ‘zienswijze Energievisie’, uw naam en adres en uw handtekening. 
  • Via www.enschede.nl/zienswijze. Dit kan alleen als u beschikt over DigiD of E-herkenning. 

Door corona kunt u uw zienswijze helaas niet mondeling indienen.

Wat staat in de Ontwerp-Energievisie?

In de visie beschrijven we:

  • Hoe de gemeente energie wil besparen;
  • Hoe we overschakelen van fossiele naar duurzame bronnen van energie;
  • Hoe we koolstofdioxide in de bodem en gewassen kunnen opslaan; 
  • De keuzes die we maken bij het opwekken van zonne- en windenergie;
  • De beleidsregels voor zonne- en windenergie (bijlagen 1 en 2).

Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden over de Ontwerp-Energievisie 

De ontwerp-Energievisie ligt zes weken ter inzage

De ontwerp-Energievisie ligt van 18 februari tot en met 31 maart in ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen via een zienswijze laten weten wat hij of zij ervan vindt. Het college van B&W stuurt de reacties vervolgens ter vaststelling naar de gemeenteraad. 

Voor de ontwerp-Energievisie hebben we veel informatie opgehaald.  Zo vroegen we inwoners via de campagne ‘Enschede wekt op’ om te helpen zoeken naar geschikte locaties voor het opwekken van zonne- en windenergie. En op 8 mei 2019 was er een stadsbrede bijeenkomst waar vertegenwoordigers van inwoners, bedrijven en organisaties met elkaar in gesprek gingen. Ook hebben we via onderzoek veel informatie opgehaald. 

Online Energiecafé

Op donderdagavond 4 maart vond het online Energiecafé plaats.

Uitzending gemist? U kunt de uitzending terugkijken via https://youtu.be/svQpECqnl9g

Heeft u vragen of wilt u een toelichting?

U kunt contact opnemen met dhr. Van ’t Erve via e-mail: e.vt.erve@enschede.nl. Denk daarbij aan het vermelden van de naam van de visie, uw naam en uw telefoonnummer.