Alert message

Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Gemeentelijke organisatie

Gemeente Enschede geeft graag het goede voorbeeld door zelf duurzaam te doen. Zo zijn er op alle geschikte gemeentelijke daken zonnepanelen gelegd. En zijn alle dienstreizen vergroend. Daarnaast helpen we bedrijven, maatschappelijke instellingen en inwoners in duurzaam handelen en belonen we groen gedrag.

In onderstaande “infographic” zie je welke duurzame stappen we als gemeentelijke organisatie hebben gezet. We presenteren de resultaten van projecten en de voortgang op de duurzame doelen die we hebben gesteld. 

Klik op onderstaande onderwerpen voor meer informatie.
Om onze duurzame doelen te bereiken gebruiken we vijf pijlers. Lees hier meer over deze pijlers.