Een duurzame bedrijfsvoering

Innovatieve onkruidbestrijding

Onkruid op verharding is een grote ergernis van bewoners. Daarom heeft de gemeente machines in gebruik genomen die onkruid bestrijden op verharding zonder dat hier gif aan te pas komt.

Naast de keuze voor duurzaam bestrijden van onkruid, zijn de machines ook duurzaam. Ze lopen op een combinatie van diesel en lpg en stoten daardoor nauwelijks roetdeeltjes uit. Deze machinale aanpak combineren we met handmatige inzet voor onkruidbestrijding. Dit zorgt voor extra werkgelegenheid en is daarmee een goed voorbeeld voor duurzaam arbeidsmarktbeleid. Zo combineren we nieuwe technologie met een schone openbare ruimte en duurzame werkgelegenheid.

Draagt bij aan: Schone lucht, minder CO2 uitstoot, energiebesparing, duurzame werkgelegenheid en grotere biodiversiteit.

Warme truiendag

Energiebesparing en CO2 reductie staan hoog op de agenda en de gemeente geeft hierin graag het goede voorbeeld. Daarom gaat jaarlijks in februari op de landelijke Warme Truiendag in het Stadskantoor de verwarming uit en nemen medewerkers een extra warme trui mee naar kantoor.

Hiermee besparen we als organisatie 1700 m3 gas, gelijk aan het jaarverbruik van één  woning.

Draagt bij aan: Energiebesparing

Duurzame donderdagen

Gedurende duurzame donderdagen wordt er extra aandacht gevraagd voor een onderwerp. Dit wordt gedaan door middel van ludieke acties, informatie en wedstrijdelementen. Tijdens deze duurzame donderdagen, elke twee donderdag van de maand, wordt een ander thema van het actieplan duurzaamheid uitgelicht. Zo wordt duurzaamheid van iedereen. Acties op de duurzame donderdagen waren bijvoorbeeld dubbelzijdig printen, beeldscherm uit en kledinginzameling voor een goed doel.

Draagt bij aan de doelstellingen van het actieplan duurzaamheid

Energiezuinige luchtbehandeling BaOpt

Luchtbehandeling en ventilatie spelen een steeds grotere rol in het creëren van een goed werk- en leefklimaat. Goede luchtbehandeling zorgt voor comfort maar speelt ook een belangrijke rol in de energieprestaties van een gebouw.

Met een conventionele luchtbehandeling wordt een gerichte stroming opgewekt en mengt de toegevoerde lucht moeizaam met de aanwezige lucht. Hoge constante luchtstromen (worp) zijn nodig om het systeem te kunnen laten functioneren. Dit is verre van comfortabel. Temperatuur eilanden, verontreinigde lucht in delen van de ruimte en -de grootste klacht van gebruikers- tocht, zijn bekende problemen. In meer dan de helft van de Nederlandse kantoren bestaan klachten over het binnenklimaat.

De oplossing is even simpel als effectief. In plaats van gerichte luchtstroming verzorgt het BaOpt systeem een ongerichte stroming. De toegevoerde lucht en de lucht in de ruimte worden perfect gemengd. Warmte onder het plafond, of koude op de vloer bestaan niet meer. De hele ruimte heeft dezelfde kwaliteit en temperatuur, hierdoor zijn er geen gerichte luchtstromingen meer en dus geen tocht. Ook koudeval langs ramen is verleden tijd.  

BaOpt sturing maakt een einde aan een slecht werkklimaat maar is veel breder toe te passen. Musea gebruiken BaOpt voor optimale condities voor hun collecties, tuinders voor betere groeicondities voor hun tomaten en topschaatsers voor nog beter ijs en snellere rondetijden. Het mooie van BaOpt is dat het ook nog (veel) energie bespaart. We verplaatsen veel minder lucht en gebruiken de toegevoerde lucht beter. Dit resulteert in een verlaging van het energiegebruik met tenminste 25%.

Draagt bij aan: energiebesparing

Duurzaam schoonmaken

Bij het duurzaam schoonmaken van gemeentelijke panden worden schoonmaakmiddelen gebruikt die niet belastend zijn voor het milieu. Ook wordt het afval op de werkplekken gescheiden. Daarnaast wordt er tijdens kantooruren schoongemaakt, waardoor er een energiebesparing wordt gerealiseerd. Er worden door Asito ook meer mensen ingezet met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Draagt bij aan: Energiebesparing, minder belastend voor milieu

Duurzame kantine, afvalscheiding in de kantine

In de kantines van de gemeenten zijn al veel duurzame producten te verkrijgen. Uit een enquete uitgevoerd onder medewerkers blijkt dat er ook behoefte is aan verdere uitbreiding van het assortiment. In overleg met de cateraar worden hier verder aan gewerkt. Sinds kort zijn er ook tulips in de kantines geplaatst, zodat daar het afval ook beter gescheiden wordt.

Draagt bij aan de doelstellingen van het actieplan duurzaamheid