Gemeente Enschede: Duurzame daden

Gemeente Enschede geeft graag het goede voorbeeld door ook zelf duurzaam te doen. Lees hieronder wat we per speerpunt zoal doen.

Energie

 • Alle gemeentelijke gebouwen die constructief geschikt zijn, zijn voorzien van zonnepanelen. Dit zijn in totaal maar liefst 1600 panelen!
 • Onze energie kopen we groen in en recent hebben we ons gas CER gold standaard gecompenseerd. Hiermee behoren we tot de koplopers in Nederland, omdat de groene stroom ook echt groen is (Greenchoice).

Circulaire economie

 • De vloerbedekking in het Stadskantoor is cradle-to-cradle. Dit betekent dat we ons vloerbedekking kunnen hergebruiken wanneer deze versleten is.
 • We willen onze dranken circulair aanbesteden. Alles wat gebruikt wordt aan grondstoffen, materialen en (rest-)producten wordt hergebruikt. De ‘nieuwe’ producten moeten vervolgens dezelfde waarde hebben als het oorspronkelijke product.

Biodiversiteit

 • Het beheer in de openbare ruimte is steeds meer gericht op het versterken van de biodiversiteit in de stad. We hebben bijvoorbeeld een aangepast maaibeleid en zaaien bloemmengsels in ten behoeve van bijen en vlinders.
 • In de kantine van de gemeente Enschede komen steeds meer duurzame producten.

Klimaatadaptatie

 • Realisatie van groene daken op een aantal gemeentelijke gebouwen/fietsenstallingen
 • Aanleg van een stadsbeek
 • Het opvangen van regenwater voor gebruik van de toiletten (ecoiletten)

Groene groei

 • Duurzame inkoop van kantoorartikelen
 • Duurzame schoonmaak, waarbij we gebruik maken van niet schadelijke schoonmaakmiddelen
 • Door de tenderboard  zitten we bij inkoop steeds vroeger aan tafel om de mogelijkheden van duurzaamheid, lokale economie en innovatie in beeld te brengen en optimaal te verankeren.

Duurzame mobiliteit

 • We gaan alle dienstreizen vergroenen. Met eigen vervoer een dienstreis maken is niet meer declarabel, we bieden trein, elektrische auto en fiets als een duurzaam alternatief. Binnen de werkkostenregeling maken we de aanschaf van een fiscaal vriendelijke e-bike mogelijk.