Groene groei

Groene Groei betekent dat de economie groeit zonder dat dit nadelig is voor klimaat, omgeving en grondstoffen.

Onze ambitie is dat Enschedese ondernemers duurzamer gaan produceren zodat duurzame innovaties  geld en werkgelegenheid opleveren en bijdragen aan het innovatieve en ondernemende karakter van Enschede en Twente.