Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering wordt het warmer en natter. De grondwaterstand stijgt, huizen worden vochtiger en we hebben vaker wateroverlast. Met klimaatadaptatie passen we ons hierop aan en beperken we de schade. Binnen klimaatadaptatie wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Wateroverlast door een hoosbui
- Wateroverlast door hogere grondwaterstanden
- Droogte en extreme hitte

Op deze pagina kunt je lezen wat er in Enschede gebeurt op het gebied van klimaatadaptatie en hoe je hier zelf aan kan bijdragen.