Klimaatadaptatie

Door klimaatverandering wordt het warmer en natter. De grondwaterstand stijgt, huizen worden vochtiger en we hebben vaker wateroverlast. Met klimaatadaptatie passen we ons hierop aan en beperken we de schade. Binnen klimaatadaptatie wordt onderscheid gemaakt tussen:

- Wateroverlast door een hoosbui
- Wateroverlast door hogere grondwaterstanden
- Droogte en extreme hitte

Op deze pagina kunt je lezen wat er in Enschede gebeurt op het gebied van klimaatadaptatie en hoe je hier zelf aan kan bijdragen. 

Klimaatadaptatie: thuis

Thuis kun je veel doen om bij te dragen aan klimaatadaptatie.

Klimaatadaptatie: buurt

Soms is het efficiënter om als buurt in actie te ondernemen.

Duurzame daden

Waterschap Vechtstromen zet in op een KlimaatActieve Stad

Vergroen je eigen tuin
met 
Operatie Steenbreek

Heb jij ook een duurzaam idee?
Meld hem nu aan!